XXV sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXV sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1936 razy | wtorek, 04 sierpień 2020

 

I N F O R M U J E M Y,
że w dniu 5 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 1600
odbędzie się XXV w bieżącej kadencji
N A D Z W Y C Z A J N A   S E S J A
Rady Miejskiej w TarnogrodziePorządek  sesji:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
4. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)  Dariusz  Dołomisiewicz

I N F O R M U J E M Y,

że w dniu 5 sierpnia 2020 r. (ŚRODA) o godz. 1600

odbędzie się XXV w bieżącej kadencji

N A D Z W Y C Z A J N A S E S J A

Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

 

 

 

 

Porządek  sesji:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Zamknięcie obrad sesji.