XXVI sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXVI sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1665 razy | piątek, 21 sierpień 2020

 

ZAWIADAMIA   SIĘ  MIESZKAŃCÓW  GMINY  TARNOGRÓD,
że w dniu 28 sierpnia (piątek) 2020 r. o godz. 16.00
w budynku po byłym Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie
(sala posiedzeń – wejście od sali gimnastycznej)
odbędzie  się
XXVI w bieżącej  kadencji
S E S J A
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie


Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Przyjęcie informacji o pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r.
6. Informacja o stanie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Wnioski i wypowiedzi  mieszkańców.
11. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)  Dariusz  Dołomisiewicz

I N F O R M U J E M Y,

że w dniu 5 sierpnia 2020 r. (ŚRODA) o godz. 1600

odbędzie się XXV w bieżącej kadencji

N A D Z W Y C Z A J N A S E S J A

Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

 

 

 

 

Porządek  sesji:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Zamknięcie obrad sesji.