Rewitalizacja w Gminie Tarnogród

Rewitalizacja w Gminie Tarnogród

Czytany 1547 razy | środa, 28 październik 2020

Trwają prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja w Gminie Tarnogród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w Lublinie na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów wiejskich, na podstawie Umowy nr RPLU.13.03.00-06-0021/17-00 z Województwem Lubelskim z dnia 19.12.2018 r..

            W budynku Synagogi zakończył się już I etap prac budowlanych polegających na robotach z branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz montażu układu wentylacyjnego budynku. Obecnie realizowany jest kolejny etap polegający na przebudowie pomieszczeń i antresoli, uzupełnieniu tynków, wykonanie okładzin ścian (płytki ceramiczne oraz malowanie), wykonanie podwieszanych sufitów, montaż podchwytów
i balustrad, oczyszczenie i odmalowanie krat wewnętrznych, montaż stolarki wewnętrznej, zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz wykonanie i montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmuje także remont i renowację elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej, uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian.

            W Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury dobiegają końca prace związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych wraz z przebudową pomieszczeń i dachu na potrzeby centrali wentylacyjnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów ochrony ppoż i higieniczno-sanitarnych. Sala widowiskowa zostanie zmodernizowana, między innymi na potrzeby przywrócenia funkcji kinowej, a także wyposażona w nowoczesne urządzenia sceniczne, nagłośnienie oraz nowy wystrój.

            W roku 2021 rozpocznie się ostatni etap prac związany z rewitalizacją parku miejskiego w Tarnogrodzie. Zakres prac obejmował będzie wymianę nawierzchni wraz z uporządkowaniem układu kompozycyjnego, oświetlenie terenu, zmianę kompozycji nasadzeń oraz wprowadzenie elementów małej architektury.

          Głównym celem projektu jest przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznej i redukcja zjawiska wykluczenia społecznego dzięki rewitalizacji obszarów problemowych w Gminie Tarnogród.

Całkowita wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie zadania wynosi 8 013 261,14 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 5 933 560,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

logo programu