XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1017 razy | poniedziałek, 04 styczeń 2021


W dniu 7 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury
odbędzie się
XXXI w bieżącej kadencji
N A D Z W Y C Z A J N A   S E S J A
Rady Miejskiej w TarnogrodziePorządek sesji:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/196/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania publicznego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/197/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania publicznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)  Dariusz  Dołomisiewicz

I N F O R M U J E M Y,

że w dniu 5 sierpnia 2020 r. (ŚRODA) o godz. 1600

odbędzie się XXV w bieżącej kadencji

N A D Z W Y C Z A J N A S E S J A

Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

 

 

 

 

Porządek  sesji:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Zamknięcie obrad sesji.