XXXII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXXII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 583 razy | czwartek, 21 styczeń 2021


W dniu 26 stycznia (wtorek) 2021 r. o godz. 16.00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury
odbędzie się
XXXII w bieżącej kadencji
S E S J A
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie



Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji:
a) sesji XXX z dnia 22 grudnia 2020 r.
b) sesji XXXI nadzwyczajnej z dnia 7 stycznia 2021 r.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach    i jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnogród,
b) określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Tarnogród,
c) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Tarnogród na lata 2021-2025.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)  Dariusz  Dołomisiewicz

I N F O R M U J E M Y,

że w dniu 5 sierpnia 2020 r. (ŚRODA) o godz. 1600

odbędzie się XXV w bieżącej kadencji

N A D Z W Y C Z A J N A S E S J A

Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

 

 

 

 

Porządek  sesji:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Zamknięcie obrad sesji.