Folie rolnicze - informacja

Folie rolnicze - informacja

Czytany 1088 razy | piątek, 23 lipiec 2021

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Tarnogród do programu ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Burmistrz Tarnogrodu zwraca się z prośbą o wypełnienie Ankiety Inwentaryzacyjnej dotyczącej ilości nagromadzonych odpadów pochodzących z produkcji rolniczej typu: folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza, folia po balotach sianokiszonek, siatki do owijania balotów, worki po nawozach, sznurki rolnicze oraz opakowania typu BIG-BAG i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30. pok. Nr 1.
Wypełnienie Ankiety i złożenie jej w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie będzie podstawą do odbioru odpadów od rolnika w momencie otrzymania dofinansowania przez Gminę Tarnogród. Planowany termin przyjmowania odpadów to I-II kwartał 2022 r.
Ankiety dostępne są u Sołtysa, w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie pok. nr 1 lub do pobrania na stronie internetowej urzędu www.tarnogrod.pl .

Burmistrz Tarnogrodu
Paweł Dec

Do pobrania:
- Ankieta inwentaryzacyjna - plik doc, plik pdf