Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rok 2021 w Gminie Tarnogród

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rok 2021 w Gminie Tarnogród

Czytany 1206 razy | wtorek, 14 wrzesień 2021

W ramach RFRD na rok 2021, w gminie Tarnogród zrealizowane zostało zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Różaniec Pierwszy”. Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej, która jest drogą publiczną klasy D (droga dojazdowa). Początek zadania zlokalizowany był w km 0+000 na krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 863 pomiędzy Różańcem Pierwszym a Szkołą Rolniczą. Przebudowa drogi obejmowała odcinek o długości 870 mb. W ramach robót budowlanych podniesiono standard drogi poprzez wyrównanie i wzmocnienie jej konstrukcji za pomocą mieszanki z kruszywa niezwiązanego, skropienie emulsją asfaltową, oraz wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego. Dodatkowo w ramach zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonano mijanki dla pojazdów, a także utwardzono pobocza drogi poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego.

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz poprawa parametrów technicznych drogi w zakresie jej nośności. Całkowita wartość zadania to kwota 290.811,95 zł, w tym dofinansowanie ze środków budżetu Państwa to 138.879,00 zł.