XXXVII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1104 razy | piątek, 24 wrzesień 2021

 

I N F O R M U J E M Y,
że w dniu 27 września 2021 r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 16:00
w budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
odbędzie się XXXVII w bieżącej kadencji
N A D Z W Y C Z A J N A   S E S J A
Rady Miejskiej w TarnogrodziePorządek  sesji:
1. Otwarcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/199/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.   
6. Zamknięcie obrad Rady Miejskiej.


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Dariusz Dołomisiewicz
                

I N F O R M U J E M Y,

że w dniu 5 sierpnia 2020 r. (ŚRODA) o godz. 1600

odbędzie się XXV w bieżącej kadencji

N A D Z W Y C Z A J N A S E S J A

Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

 

 

 

 

Porządek  sesji:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Zamknięcie obrad sesji.