XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1420 razy | środa, 20 październik 2021

 


W dniu 27 października 2021 r. (środa) o godz. 16:00
w budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
odbędzie się XXXVIII w bieżącej kadencji
S E S J A
Rady Miejskiej w TarnogrodziePorządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność Gminy Tarnogród;
    b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tarnogród;
    c) zmiany Uchwały Nr XXXI/209/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania publicznego;
    d) zmiany Uchwały Nr XXXIV/239/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego;
    e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
    f) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Dariusz Dołomisiewicz
                

I N F O R M U J E M Y,

że w dniu 5 sierpnia 2020 r. (ŚRODA) o godz. 1600

odbędzie się XXV w bieżącej kadencji

N A D Z W Y C Z A J N A S E S J A

Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

 

 

 

 

Porządek  sesji:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Zamknięcie obrad sesji.