Skarby Tarnogrodu – grodu u bram Roztocza

Skarby Tarnogrodu – grodu u bram Roztocza

Czytany 496 razy | poniedziałek, 22 listopad 2021

Grupa EKSPLORATORZY to pasjonaci odkrywcy: Janusz Szabat, Piotr Magoch i Grzegorz Szymanik, którzy w wolnym czasie wnikliwie przeszukują miejsca odsłonięte podczas przebudowy drogi nr 835.
Panowie znaleźli mnóstwo zabytkowych przedmiotów. Ilość, różnorodność oraz wiek artefaktów spowodowały chęć pokazania ich szerszemu gronu. We współpracy z Tarnogrodzkim Towarzystwem Regionalnym pozyskano pieniądze na projekt „Skarby Tarnogrodu – grodu u bram Roztocza” w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze. Jednym z wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu było przygotowanie wystawy. Uroczyste otwarcie miało miejsce 21 listopada 2021 roku, dokonali go Zastępca Burmistrza Tarnogrodu Tomasz Legieć i Dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury Renata Ćwik. Pokazano bardzo cenne znaleziska, jak np. polskie złotówki, rosyjskie ruble i kopiejki, austriackie krajcary (datowanie od około 1700 roku), order za stłumienie powstania styczniowego, „raczki”, które zakładano zimą na obcasy (ok. XVI – XVII wiek), podkowy końskie, krzyżyki, pociski, kula armatnia, przedmioty użytkowe, fragmenty ceramiki i wiele innych.  Można obejrzeć też drewniane fragmenty palisady i drogi, tzw. dylówki.
W ramach projektu będą się odbywały spotkania z eksploratorami, którzy przybliżą związek odnalezionych przedmiotów z historią Tarnogrodu.  
Uczestnicy otrzymali kartki pocztowe i zakładki do książek promujące ekspozycję „tarnogrodzkich skarbów”. Wystawę można oglądać codziennie w godzinach pracy Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030”. Operatorem zadania jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze.

Monika Komosa
/TOK/