Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnogrodzie i ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnogrodzie i ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Czytany 1795 razy | poniedziałek, 10 styczeń 2022

 W dniu 5 stycznia 2022 r. w budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnogrodzie. Zebranie otworzył i przywitał przybyłych gości Prezes OSP Tarnogród Zdzisław Artur Seroka. Wśród zaproszonych gości byli: Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Tarnogrodzie Paweł Dec, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju mł. bryg. mgr inż. Tomasz Kozioł, Kierownik Posterunku Policji w Tarnogrodzie st. asp. szt. Adam Szulc, Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Tarnogrodzie Daniel Bartosik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Dariusz Dołomisiewicz, Zastępca Burmistrza Tarnogrodu Tomasz Legieć oraz honorowi członkowie OSP Tarnogród. Po przyjęciu porządku zebrania, wybraniu Komisji odbyło się ślubowanie na sztandar Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która liczy 15 osób (7 dziewcząt oraz 8 chłopców). Do ślubowania przystąpiło 14 osób. Jednogłośnie przyjęto regulamin Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Następnie zaprezentowano sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Udzielono Absolutorium za okres sprawozdawczy. Kolejnymi punktami zebrania były prezentacje planu działalności i planu finansowego OSP na rok 2022, które przyjęto jednogłośnie. Ostatnim punktem zebrania była dyskusja, w której głos zabrali: Tomasz Kozioł, Paweł Dec i Adam Szulc.
Na chwilę obecną struktura organizacyjna OSP w Tarnogrodzie liczy 66 członków, w tym: 44 zwyczajnych, 21 honorowych i jeden wspierający.  W działaniach ratowniczo-gaśniczych może brać udział 37 osób. W Tarnogrodzie działa również Kobieca Drużyna Pożarnicza licząca 3 druhny.

 

W dniu 5 stycznia 2022 r. w budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnogrodzie. Zebranie otworzył i przywitał przybyłych gości Prezes OSP Tarnogród Zdzisław Artur Seroka. Wśród zaproszonych gości byli: Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Tarnogrodzie Paweł Dec, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju mł. bryg. mgr inż. Tomasz Kozioł, Kierownik Posterunku Policji w Tarnogrodzie st. asp. szt. Adam Szulc, Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Tarnogrodzie Daniel Bartosik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Dariusz Dołomisiewicz, Zastępca Burmistrza Tarnogrodu Tomasz Legieć oraz honorowi członkowie OSP Tarnogród. Po przyjęciu porządku zebrania, wybraniu Komisji odbyło się ślubowanie na sztandar Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która liczy 15 osób (7 dziewcząt oraz 8 chłopców). Do ślubowania przystąpiło 14 osób. Jednogłośnie przyjęto regulamin Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Następnie zaprezentowano sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Udzielono Absolutorium za okres sprawozdawczy. Kolejnymi punktami zebrania były prezentacje planu działalności i planu finansowego OSP na rok 2022, które przyjęto jednogłośnie. Ostatnim punktem zebrania była dyskusja, w której głos zabrali: Tomasz Kozioł, Paweł Dec i Adam Szulc.

Na chwilę obecną struktura organizacyjna OSP w Tarnogrodzie liczy 66 członków, w tym: 44 zwyczajnych, 21 honorowych i jeden wspierający. W działaniach ratowniczo-gaśniczych może brać udział 37 osób. W Tarnogrodzie działa również Kobieca Drużyna Pożarnicza licząca 3 druhny.