Gmina Tarnogród z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

Gmina Tarnogród z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

Czytany 1927 razy | środa, 06 kwiecień 2022

1
          W związku z ogłoszonym wynikiem naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022 Gmina Tarnogród otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kościuszki w Tarnogrodzie”. W dniu 17.03.2022 r. Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec podpisał umowę z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie. Na podstawie umowy nr 543 kwota dofinansowania, którą otrzymała Gmina Tarnogród to 801 301,03 zł brutto, a całkowity koszt inwestycji to 1.602.603,06 zł brutto. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na ul. Kościuszki wybudowany zostanie nowy odcinek drogi o długości 390 m. Realizacja zadania wpłynie na poprawę nośności nawierzchni jezdni oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto zakres rzeczowy obejmuje budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę odwodnienia drogi. 2
           W dniu 18.03.2022 r. Gmina Tarnogród podpisała umowę z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1 506 754,65 zł brutto. Zgodnie z umową termin zakończenia prac to 18.09.2022 r.