11,5 mln zł trafi do Gminy Tarnogród

11,5 mln zł trafi do Gminy Tarnogród

Czytany 1833 razy | poniedziałek, 30 maj 2022

Szanowni Mieszkańcy
W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Tarnogród otrzymała 11.499.000,00 zł na zadania z zakresu poprawy infrastruktury drogowej i oświatowej, które są kluczowe dla rozwoju i jakości życia naszej społeczności. Mieszkaniec każdej miejscowości zobaczy korzyści płynące z tego programu, korzystając z bezpieczniejszej drogi gminnej, chodnika oraz nowocześniejszej i ładniejszej szkoły kształcącej nasze dzieci i młodzież.
Na infrastrukturę drogową przeznaczamy 4.500.000,00 zł. Natomiast na placówki szkolne i przedszkolne razem z wkładem gminy wydamy 8.250.000,00 zł.
Przed nami rekordowy pod względem inwestycji czas w historii naszej gminy. Działamy skutecznie dla rozwoju naszej małej ojczyzny.
Bardzo dziękuję Wicepremierowi - Panu Jackowi Sasinowi, Panu Dyrektorowi Ryszardowi Madziarowi oraz Radnemu Sejmiku Województwa Lubelskiego -  Panu Grzegorzowi Wróblowi za dotychczasową pomoc i wsparcie.

Z wyrazami szacunku
Paweł Dec
Burmistrz Tarnogrodu

polski lad