Gmina Tarnogród otrzymała wsparcie finansowe w ramach NPRC 2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 3

Gmina Tarnogród otrzymała wsparcie finansowe w ramach NPRC 2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 3

Czytany 1793 razy | wtorek, 31 maj 2022

Gmina Tarnogród otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa dla organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 3.
Wsparcie finansowe dotyczy następujących jednostek:
1. Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie - kwota 3.000,00 zł
2. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej - kwota 1.500,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej - kwota 3.000,00 zł
4. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim - kwota 2.500,00 zł.
Wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.nprcz logotyp podstawowy rgb