Budowa drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

Budowa drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

Czytany 740 razy | wtorek, 21 czerwiec 2022

01Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kościuszki w Tarnogrodzie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. W związku z wyborem wykonawcy przedmiotowej inwestycji, Burmistrz Tarnogrodu w dniu 10 maja 2022 r. podpisał Aneks nr 1 do Umowy z Wojewodą Lubelskim. Wartość zadania po przetargu to kwota 1.507.204,65 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 753.602,32 zł. Dzięki otrzymanym środkom w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na ul. Tadeusza Kościuszki powstanie odcinek drogi gminnej o długości 390 m. 02
Realizacja zadania to przede wszystkim poprawa nośności nawierzchni jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę odwodnienia drogi. Termin zakończenia prac to 18 września 2022 r.