Ulica Tarnowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza w Tarnogrodzie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ulica Tarnowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza w Tarnogrodzie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Czytany 2145 razy | środa, 29 czerwiec 2022

W dniu 27 czerwca 2022 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ul. Tarnowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza w Tarnogrodzie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. Zgodnie z umową, Gmina Tarnogród otrzyma dofinansowanie w wysokości 752.142,87 zł, co stanowi 50% wartości całości zadania. Termin zakończenia zadania to grudzień 2022 r. Dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się poziom życia mieszkańców zamieszkałych przy tych ulicach, jak również nastąpi znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i atrakcyjność nowych terenów do zabudowy jednorodzinnej.