Obchody 79. rocznicy akcji pacyfikacyjno – wysiedleńczej w Luchowie Górnym i Luchowie Dolnym

Obchody 79. rocznicy akcji pacyfikacyjno – wysiedleńczej w Luchowie Górnym i Luchowie Dolnym

Czytany 2065 razy | czwartek, 30 czerwiec 2022

W godzinach popołudniowych  29 czerwca 2022 r. rozpoczęły się obchody 79. rocznicy akcji pacyfikacyjno-wysiedleńczej od złożenia okolicznościowych wieńców i zniczy pod pomnikiem w Luchowie Dolnym  upamiętniającym ofiary obozów koncentracyjnych, pomordowanych w Luchowie Dolnym i Luchowie Górnym, ludności cywilnej, która oddała życie za ojczyznę podczas akcji pacyfikacyjnej dokonanej przez hitlerowców 29 czerwca 1943 r.
Wieńce i znicze podczas uroczystości złożyli przedstawiciele władz samorządowych: Paweł Dec – Burmistrz Tarnogrodu, Tomasz Legieć – zastępca Burmistrza Tarnogrodu, radni Rady Miejskiej w Tarnogrodzie – Łukasz Krupczak oraz Adam Pogorzelec (jednocześnie sołtys Luchowa Dolnego), sołtys Luchowa Górnego Jan Abramek. W obchodach również uczestniczyły delegacje: Ochotniczej Straży Pożarnej z Luchowa Górnego i Luchowa Dolnego oraz Kół Gospodyń Wiejskich z Luchowa Górnego i Luchowa Dolnego.
Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu parafialnym w Luchowie Górnym. O godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta msza św. polowa, którą sprawował ks. Waldemar Dudziński w intencji pomordowanych w Luchowie Dolnym, Luchowie Górnym oraz w Jastrzębcu, jak również tych, którzy oddali życie za ojczyznę podczas akcji pacyfikacyjno-wysiedleńczej dokonanej przez hitlerowców 29 czerwca 1943 r. W czasie okolicznościowej homilii ks. Dudziński podkreślił, że mimo upływu czasu nie możemy zapomnieć o bestialskich czynach, których dopuścił się okupant m.in. na ludności cywilnej. Aktualnie sytuacja się powtarza, z tą tylko różnicą, że na terytorium Ukrainy.
Przy pomniku upamiętniającym pomordowanych w akcji wysiedleńczej 29 VI 1943 r. przybyłe delegacje wraz z ks. Waldemarem Dudzińskim oddali hołd pomordowanym oraz złożyli wieńce i znicze.