Dystrybucja węgla

Dystrybucja węgla

Czytany 372 razy | wtorek, 08 listopad 2022

 

INFORMACJA BURMISTRZA TARNOGRODU

o zamiarze zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tarnogród,

Mając na uwadze udzielenie pomocy mieszkańcom gminy w zakresie preferencyjnego zakupu węgla przez gospodarstwa domowe w myśl ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) uprzejmie informuję, że istnieje możliwość nabycia węgla po cenach preferencyjnych po uprzednim złożeniu wniosku o jego zakup w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wnioski utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym..

Wzór wniosku dostępny jest w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie oraz istnieje możliwość pobrania go ze strony internetowej Urzędu.

Wszelkie szczegółowe informacje w niniejszym zakresie można uzyskać telefonicznie pod nr (84) 689 71 61 lub w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie - pokój nr 1.

 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego wraz z klauzulą informacyjną (druk PDF)

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego wraz z klauzulą informacyjną (druk interaktywny pdf)