Działalność pożytku publicznego

Rok 2017

13/2017 - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do Szkół i Placówek Rewalidacyjnych w Biłgoraju" (Opublikowano 2017-12-29)

12/2017 - Protokół z dnia 15 grudnia 2017 r. z otwarcia ofert, które wpłynęły po ogłoszeniu otwartego konkursu na prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do Szkół i Placówek Szkolno-Rewalidacyjnych w Biłgoraju (Opublikowano 2017-12-29)

11/2017 - UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (Opublikowano 2017-12-19)

10/2017 - Zarządzenie Nr 83/2017-OG Burmistrza Tarnogrodu z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do szkół i placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju" (Opublikowano 2017-11-20)

09/2017 - UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (Opublikowano 2017-11-06)

08/2017 - Oferta Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego na organizację 34 Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej (Opublikowano 2017-08-08)

07/2017 - Oferta Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej na Organizację Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych MALOWANY WSCHÓD (Opublikowano 2017-06-21)

06/2017 - Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Tarnogród w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Opublikowano 2017-03-16)

05/2017 - Sprawozdanie z oceny ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Tarnogród w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Opublikowano 2017-03-16)

04/2017 - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert (Opublikowano 2017-02-15)

03/2017 - Zarządzenie Nr 18/2017-OG Burmistrza Tarnogrodu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Tarnogród w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Opublikowano 2017-02-15)

02/2017 - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do szkół i placówek rewalidacyjnych w Biłgoraju" (Opublikowano 2017-01-02)

01/2017 - Protokół z dnia 22 grudnia 2016 r. z otwarcia ofert, które wpłynęły po ogłoszeniu otwartego konkursu na prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do szkół i placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju (Opublikowano 2017-01-02)

Rok 2016

09/2016 - Zarządzenie Nr 86/2016-OG Burmistrza Tarnogrodu z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ”Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta i gminy Tarnogród do szkół i placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju” (Opublikowano 2016-11-30)

08/2016 - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta i gminy Tarnogród do Szkół i Placówek Rewalidacyjnych w Biłgoraju" (Opublikowano 2016-08-30)

07/2016 - Protokół z dnia 18 sierpnia 2016 r. z otwarcia ofert na realizację zadania w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta i gminy Tarnogród do szkół i placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju (Opublikowano 2016-08-30)

06/2016 - Zarządzenie Nr 55/2016-OG Burmistrza Tarnogrodu z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta i gminy Tarnogród do szkól i placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju" (Opublikowano 2016-07-27)

05/2016 - Oferta Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego w Tarnogrodzie na realizację zadania publicznego: Organizacja 33. Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. (Opublikowano 2016-06-24).

04/2016 - Oferta Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego realizacji zadania publicznego Wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji w 2016 r. Organizacja Wakacyjnej Szkółki Letniej - Malowany Wschód w okresie od 15 czerwca 2016 r. do 30 lipca 2016 r. (Opublikowano 2016-05-23).

03/2016 - Sprawozdanie z oceny ofert (Opublikowano 2016-03-11).

02/2016 - Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert (Opublikowano 2016-03-11).

01/2016 - Zarządzenie Nr 18/2016-OG Burmistrza Tarnogrodu z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Tarnogród w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Opublikowano 2016-02-10).

Rok 2015

10/2015 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta i gminy Tarnogród do szkół i placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju"na realizację zadania pn. "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta i gminy Tarnogród do szkół i placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju"

09/2015 Protokół z dnia 8 grudnia 2015 r. z otwarcia ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta i gminy Tarnogród do szkół i placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju"na realizację zadania pn. "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta i gminy Tarnogród do szkół i placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju"

08/2015 Zarządzenie Nr 112/2015-OG Burmistrza Tarnogrodu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta i gminy Tarnogród do szkół i placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju"

07/2015 - Oferta Klubu Sportowego Wola Różaniecka - Luchów na realizację zadania Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej w okresie od 07.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

06/2015 - Protokół z dnia 8 września 2015 r. z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

05/2015 - Oferta Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego w Tarnogrodzie na realizację zadania publicznego: Organizacja 32. Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej

04/2015 - Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 14 lutego 2015 r. o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Tarnogród w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

03/2015 - Ogłoszenie wyników konkursu. (2015-02-25).

02/2015 - Protokół z dnia 23 lutego 2015 r. z otwarcia ofert. (2015-02-25).

01/2015 - Oferta realizacji zadania publicznego: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do szkół i placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju w okresie od 01.01.1915 do 31.01.2015". (2015-01-09).

Rok 2014

05/2014 - Zmiana harmonogramu oferty złożonej przez Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne na wsparcie zadania publicznego "Organizacja XXXI Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej". (Dot. 04/2014).

04/2014 - Oferta Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego w Tarnogrodzie na realizację zadania publicznego: Organizacja XXXI Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. (2014-05-30).

03/2014 - Oferta Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego w Tarnogrodzie na realizację zadania publicznego: Organizacja XIII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych "Malowany Wschód" - Wakacyjna Szkółka Letnia. (2014-05-30).

02/2014 - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert. (2014-03-21).

01/2014 - Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 4 marca 2014 r. o otwartym konkursie ofert dla jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi nie będących jednostkami sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. (2014-03-05).
Wzór ofertyWzór umowyWzór sprawozdaniaInformacja o wynikach konkursu

Rok 2013

12/2013 - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do Szkół i Placówek Rewalidacyjnych w Biłgoraju". (2013-12-16).

11/2013 - Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do Szkół i Placówek Rewalidacyjnych w Biłgoraju". (2013-11-18).

10/2013 - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie pn. „Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta i gminy Tarnogród do Szkół i Placówek Rewalidacyjnych w Biłgoraju". (2013-08-19).

09/2013 - Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta i gminy Tarnogród do Szkół i Placowek Rewalidacyjnych w Biłgoraju". (2013-07-26).

08/2013 - Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "JUNIOR" w Tarnogrodzie na realizację "Wakacji z rakietą tenisową" w okresie od 01.07.2013 r. do 15.09.2013 r. (2013-06-19).

07/2013 - Oferta Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego Organizacji XII Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych "Malowany Wschód" - Wakacyjna Szkółka Letnia w okresie od 17 czerwca do 31 lipca 2013 r. (2013-06-04).

06/2013 - Sprawozdanie z oceny ofert oraz informacja o wynikach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Gminy Tarnogród w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. (2013-03-20).

05/2013 - Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Gminy Tarnogród w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. (2013-01-21).

04/2013 - Sprawozdanie z oceny ofert zadania publicznego "Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji". (2013-02-18).

03/2013 - Sprawozdanie z oceny ofert zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej". (2013-02-18).

02/2013 - Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 21 stycznia 2013 r. o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2013 roku zadań publicznych Gminy Tarnogród w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Wzór oferty. (2013-01-21).

Zmiana w Ogłoszeniu z poz. 01/2013. (2013-01-21).

01/2013 - Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 21 stycznia 2013 r. o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Gminy Tarnogród w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. (Uwaga: Treść ogłoszenia zmieniona Zarządzeniem Nr 5/2013-OG) Wzór oferty. (2013-01-21).

Rok 2012

06/2012 - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do szkół i placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju". (2012-12-13).

05/2012 - Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do szkół i placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju". (2012-11-19).

04/2012 - Oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju na realizację zadania publicznego: Dowóz niepełnosprawnego dziecka z terenu Gminy Tarnogród do Zespołu Szkolno Rewalidacyjnego w Biłgoraju w okresie od 17.09.2012 r. do 14.12.2012 r. (2012-09-20).

03/2012 - Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert. (2012-02-22).

02/2012 - Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 20 stycznia 2012 r. o otwartym konkursie ofert dla jednostek nie będących jednostkami sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. (2012-01-23).

01/2012 - Ogłoszenie - Wybór oferty na realizację zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do Miejskiego Zespołu Szkół w Biłgoraju i Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Biłgoraju". (2012-01-18).

Rok 2011

08/2011 - Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do Miejskiego Zespołu Szkół w Biłgoraju i Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Biłgoraju". (2011-12-22).

07/2011 - Oferta Ludowego Klubu Sportowego "GROM" w Różańcu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r.: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie koszykówki, siatkówki oraz zajęcia na basenie". (2011-10-28).

06/2011 - Oferta Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego na realizację zadania publicznego: Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. (2011-09-01).

05/2011 - Oferta Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego na realizację zadania publicznego: Organizacja X Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych "Malowany Wschód". (2011-07-13).

04/2011 - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do Miejskiego Zespołu Szkół Integracyjnych w Biłgoraju oraz Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Biłgoraju”.

03/2011 - Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 4 kwietnia 2011 r. otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Tarnogród do Miejskiego Zespołu Szkół Integracyjnych w Biłgoraju oraz Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Biłgoraju".

02/2011 - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Tarnogród na 2011 rok.

01/2011 - Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 20 stycznia 2011 r. o otwartym konkursie ofert dla jednostek nie będących jednostkami sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. (plik doc)

01/2011 - Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 20 stycznia 2011 r. o otwartym konkursie ofert dla jednostek nie będących jednostkami sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r.