Konkurs Wiedzy Historycznej "Konfederacja Tarnogrodzka"

Konkurs Wiedzy Historycznej "Konfederacja Tarnogrodzka"

Czytany 1445 razy | piątek, 27 listopad 2015

 Konkurs Wiedzy Historycznej "Konfederacja Tarnogrodzka"

    W czwartek 26 listopada o godz. 10.00 w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbył się Konkurs Wiedzy Historycznej "Konfederacja Tarnogrodzka" dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Tarnogród. Przed konkursem publiczność zgromadzona w sali widowiskowej obejrzała inscenizację "Karta z historii Tarnogrodu" w wykonaniu Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie. Po widowisku odbyła się prezentacja pieczęci okolicznościowej wykonanej z okazji 300. rocznicy zawiązania Konfederacji Tarnogrodzkiej, chętni otrzymywali koperty ze stemplem (Pieczęć będzie dostępna do końca bieżącego roku w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury i każdy chętny będzie mógł otrzymać pamiątkowy stempel). Po prezentacji pieczęci w sali klubowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury 51. uczestników rozwiązywało test wiedzy o Tarnogrodzie. Komisja w składzie: Renata Ćwik - Dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, Joanna Puchacz - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie, Iwona Sereda - pracownik Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury po wyznaczonym czasie zebrała testy i oceniała poprawność zaznaczonych odpowiedzi. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w niedzielę 29 listopada 2015 r., kiedy to odbędzie się otwarte dla wszystkich  chętnych widowisko "Karta z historii Tarnogrodu" w wykonaniu Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie. Tego dnia laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Serdecznie zapraszamy.

Konkurs Wiedzy Historycznej "Konfederacja Tarnogrodzka"

 

W czwartek 26 listopada o godz. 10.00 w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbył się Konkurs Wiedzy Historycznej "Konfederacja Tarnogrodzka" dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Tarnogród. Przed konkursem publiczność zgromadzona w sali widowiskowej obejrzała inscenizację "Karta z historii Tarnogrodu" w wykonaniu Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie. Po widowisku odbyła się prezentacja pieczęci okolicznościowej wykonanej z okazji 300. rocznicy zawiązania Konfederacji Tarnogrodzkiej, chętni otrzymywali koperty ze stemplem (Pieczęć będzie dostępna do końca bieżącego roku w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury i każdy chętny będzie mógł otrzymać pamiątkowy stempel). Po prezentacji pieczęci w sali klubowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury 51 uczestników rozwiązywało test wiedzy o Tarnogrodzie. Komisja w składzie: Renata Ćwik-Dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, Joanna Puchacz -Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie, Iwona Sereda-pracownik Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury po wyznaczonym czasie zebrała testy i oceniała poprawność zaznaczonych odpowiedzi. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w niedzielę 29 listopada 2015 r., kiedy to odbędzie się otwarte dla wszystkich chętnych widowisko "Karta z historii Tarnogrodu" w wykonaniu Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie. Tego dnia laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Serdecznie zapraszamy.