Propagowanie ekologii

Propagowanie ekologii

Czytany 2897 razy | wtorek, 04 czerwiec 2013

Przyjaźn ŚrodowiskuDnia 4 czerwca 2013 roku w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbył się cykl imprez ekologicznych pod hasłem „Przyjaźni Środowisku", na który złożyły się: XII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Pokaz Mody Ekologiczny oraz Ekologiczny Konkurs Plastyczny „Barwy Przyrody". Chętni mogli dostarczać prace plastyczne od maja 2013 roku. W imprezie wzięli udział uczniowie i opiekunowie z placówek wychowawczych z terenu Gminy Tarnogród: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. AK w Tarnogrodzie, szkół podstawowych w Tarnogrodzie, Różańcu Pierwszym, Różańcu Drugim, Woli Różanieckiej, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu. Gościnnie wystąpił zespół Wokalny Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie.

Uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie:
- Elżbieta Kyc – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie,
- Roman Strus – Kierownik Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie,
- Tomasz Jabłoński – pracownik Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie.

Pierwszym punktem imprezy była XII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Jej wyniki przedstawiają się następująco:
- I Miejsce – Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugim,
- II Miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie,
- III Miejsce Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie i Różańcu Pierwszym,
- IV Miejsce – Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej.

Do konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Barwy Przyrody" przystąpili reprezentacje: Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie, Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej, Szkoły Podstawowej w Różańcu Pierwszym, Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. AK w Tarnogrodzie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie. Plakat można było wykonać na tekturze, konkurs trwał godzinę, a malowano go podczas imprez ekologicznych. Przy ocenie plakatu brano pod uwagę zgodność z tematem, pomysłowość i estetykę wykonania.
Wiele satysfakcji widzom i uczestnikom dostarczył pokaz mody ekologicznej na wesoło. Każda reprezentacja mogła zaprezentować dowolną ilość stroi. Do ich wykonania dzieci wykorzystywały min. worki foliowe, gazety, puszki, butelki plastikowe. Komisja zwracała uwagę na oryginalność stroju, pomysłowość oraz sposób prezentacji. Wszystkie kryteria spełnili Konrad Sadlej i Michał Malinowski, którzy otrzymali wyróżnienie.
Imprezie ekologicznej towarzyszył program artystyczny w wykonaniu wychowanków Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie.

Na koniec wystąpili uczniowie klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie oraz Natalia Małysza i Agnieszka Serek z tarnogrodzkiej grupy wokalnej.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, upominki i dyplomy okolicznościowe. Impreza współfinansowana była przez Burmistrza Tarnogrodu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Wsparcia materiałowego udzieliła firma Model Opakowania Sp. z o.o. w Biłgoraju.