Otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Luchowie Dolnym oraz obchody 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Luchowie Dolnym

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Luchowie Dolnym oraz obchody 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Luchowie Dolnym

Czytany 819 razy | środa, 30 maj 2018

 

W dniu 27.05.2018 r. w o godzinie 11.30 uroczystą Mszą Św. w kościele Parafialnym Pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Luchowie Górnym rozpoczęto uroczystości związane z otwarciem boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Luchowie Dolnym oraz obchodami 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Luchowie Dolnym. Budowa wielofunkcyjnego boiska była częścią projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Luchowie Dolnym oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie”, który Gmina Tarnogród realizowała w roku 2017 przy wsparciu finansowym Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Całkowita wartość inwestycji to koszt 737.258,37 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków FRKF to 319.500,00 zł. Był to kolejny etap rozwoju infrastruktury sportowej realizowany przez samorząd na terenie Gminy Tarnogród i spełnienie oczekiwań społeczności Luchowa Dolnego, która do tej pory nie dysponował tak nowoczesnym obiektem sportowym.

Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas w tym dniu swoją obecnością byli między innymi:

  1. Jarosław Stawiarski - Wiceminister Sportu i Turystyki oraz Poseł na Sejm RP.

  2. Michał Mulawa – Radny Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Lubelskiego.

  3. Starszy Brygadier Mieczysław Skura – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Biłgoraju.

  4. Brygadier Mirosław Bury – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju

a także

  1. Ks. Adam Siedlecki – Proboszcz Parafii Pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Luchowie Górnym.

  2. Ks. Leszek Pankowski – Kanonik Kapituły Konkatedralnej oraz poprzedni Proboszcz Parafii Luchów Górny.

oraz dyrektorzy placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, dyrektorzy jednostek podległych samorządowi, Rada Rodziców i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym, pracownicy Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, Poczet Sztandarowy Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tarnogrodzie, Poczet Sztandarowy Jednostki OSP Tarnogród, Pan Marian Dołomisiewicz Komendant OSP gminy Tarnogród, Doruhowie, Prezesi i Naczelnicy z jednostek OSP z Jastrzębca i terenu naszej gminy, a także młodzież szkolna, mieszkańcy Luchowa Dolnego oraz Strażacka Orkiestra Dęta na czele z Kapelmistrzem Grzegorzem Sztainmillerem.

 

Uroczystość otwarcia boiska wielofunkcyjnego poprzedzona została odegraniem przez orkiestrę dętą Hymnu Państwowego, po czym Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości a przede wszystkim Wiceministra Sportu Pana Jarosława Stawiarskiego. Następnie głos zabierali zaproszeni goście, między innymi Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz Wiceminister Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski. Dziękując za zaproszenie na uroczystość, przekazali lokalnej młodzieży szkolnej oraz przyszłym użytkownikom powstałej infrastruktury sprzęt sportowy.

Po wystąpieniach gości, poświęcenia boiska dokonał Ks. Leszek Pankowski, poprzedni Proboszcz lokalnej Parafii. Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczna, w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym. Dzieci zaprezentowały wszystkim zebranym barwną część artystyczną, nagrodzoną gromkimi brawami.

Kolejna część uroczystości odbyła się przed siedzibą OSP Luchów Dolny, tam też wszystkie zastępy OSP wraz z pocztami sztandarowymi a także Tarnogrodzka Orkiestra Dęta zebrali się na placu przed budynkiem OSP. Po wystąpieniach Eugeniusza Stróża Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnogrodzie, Starszego Brygadiera Mieczysława Skury – Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Biłgoraju, a także Brygadiera Mirosława Burego – Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju nastąpiło uroczyste poświęcenie tablicy pamiątkowej z okazji 90-lecia OSP Luchów Dolny, którego dokonał Proboszcz Parafii Luchów Górny Ks. Adam Siedlecki. Ostatnią częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń dla zasłużonych działaczy OSP Luchów Dolny oraz pozostałych strażaków służących w zastępach OSP na terenie naszej gminy. Na koniec głos zabrał Grzegorz Karaś – Prezes OSP Luchów Dolny, który podziękował wszystkim za udział w uroczystości oraz zaprosił na wspólny poczęstunek.