XXXII rocznica wprowadzenia stanu wojennego

XXXII rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Czytany 1753 razy | niedziela, 15 grudzień 2013

W mroźną, śnieżną noc z 12 na 13 grudnia 1981 r. w Polsce ówczesna władza komunistyczna wprowadziła na terenie całego kraju stan wojenny. Aresztowano i zamknięto w więzieniach opozycję - działaczy Solidarności, sparaliżowano komunikację, przerwano łączność telefoniczną. Do walki z narodem powołano wojskową radę ocalenia narodowego, wykorzystano milicję, ORMO, tajnych informatorów, wojsko, wprowadzono zakaz poruszania się nocą, na drogach postawiono całodobowe patrole, wprowadzono ewidencję i przepustki dla przemieszczających się, prowadzono przeszukiwania - rewizje w mieszkaniach. Wprowadzono komisarzy wojskowych.
W pierwszych dniach stanu wojennego polała się krew. Jedną z ofiar jest nasz rodak bohater Józef Krzystof Giza. Został zastrzelony w Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek".
W bieżącym roku przypada XXXII rocznica tych wydarzeń. Pamięć o tych wydarzeniach jest obowiązkiem każdego prawdziwego patrioty.

Oddanie hołdu ofiarom stanu wojennego, modlitwa za Ojczyznę, za dusze poległych, potrzeba pamięci o tragicznej historii - to główne przesłanki uroczystości rocznicowych, które odbyły się 15 grudnia 2013 r. w Tarnogrodzie przy udziale przedstawicieli władz samorządowych: posłanki Genowefy Tokarskiej, starosty Mariana Tokarskiego i burmistrza Eugeniusza Stróża, przedstawicieli związków zawodowych NSZZ Solidarność, górników z kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka i KWK „Wujek" oraz rodziny Józefa Krzysztofa Gizy.