Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie

Czytany 3325 razy | wtorek, 04 grudzień 2012

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie
ul. Kościuszki 3,
23-420 Tarnogród
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 84 6897298

Dyrektor Biblioteki: mgr Joanna Puchacz

Czas pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1700
w soboty w godz. 800 - 1400
w niedziele i święta nieczynne

w okresie wakacyjnym:
od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600
w soboty, niedziele i święta nieczynne.


 RYS HISTORYCZNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TARNOGRODZIE

Powstanie Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie datuje się na lata 40 ubiegłego stulecia. Jest to rok 1948, kiedy na mocy "Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi" z 17 kwietnia 1946 roku Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Tarnogrodzie powołuje ją do życia. Początkowo księgozbiór jest niewielki, liczy bowiem 368 książek, w tym część otrzymanych z Ministerstwa Oświaty. Biblioteka jest pierwszą instytucją kulturalną w Tarnogrodzie powołaną po II wojnie światowej.
Do prowadzenia placówki zgłosił się pan Karol Rosochacz, który po likwidacji gimnazjum pozostawał bez pracy. Wszyscy w Tarnogrodzie znali go i wiadomo było, że pracy nie może znaleźć ze względu na swoje poglądy polityczne.
Otóż pana Rosochacza można było spotkać w bibliotece od rana do późnego wieczora, ale tylko nieliczni wiedzieli, że przynosi własne książki, przekraczające liczbowo wielokrotnie te, które znajdowały się w bibliotece. Szczególnie były to pozycje naukowe objęte zakazem obiegu.
W pierwszych latach istnienia placówki dużą pomoc merytoryczną biblioteka otrzymywała od Biblioteki Powiatowej w Biłgoraju. Pomoc ta polegała na katalogowaniu i organizacji pracy oświatowej. Przez lata do biblioteki napływały coraz nowsze pozycje, a w związku z tym przybywało również czytelników.
W 1954 roku w miejsce Gminnych Rad Narodowych powstają Rady Gromadzkie, biblioteka zmienia swoją nazwę z Gminnej Biblioteki w Tarnogrodzie na Gromadzką Bibliotekę w Tarnogrodzie. W dalszym ciągu w niepełnym wymiarze godzin pracuje pan Rosochacz.
W 1957 roku biblioteka zostaje przeniesiona do budynku Domu Kultury. Księgozbiór liczy już 3969 pozycji, a z biblioteki korzysta 250 czytelników.
Po odejściu pana Rosochacza na emeryturę, a jest to rok 1971, na krótko do pracy zostaje przyjęta pani Leokadia Piętak.
W 1973 roku swoją pracę rozpoczyna Joanna Żemła (Puchacz). Lawinowo przybywają do biblioteki nowi czytelnicy. Zakup książek, oprócz tych przekazywanych bezpośrednio z biblioteki wojewódzkiej, jest planowy, systematyczny i odpowiadający zapotrzebowaniom czytelniczym.
Biblioteka zajmuje jedno z pierwszych miejsc w województwie zamojskim pod względem ilości czytelników, wypożyczeń oraz działalności kulturalno-oświatowej. Liczba czytelników z 538 w 1973 r. wzrosła do 1816 w roku 1977, a wypożyczeń w latach analogicznych z 10371 do 32735.
W latach 70. rozszerza się sieć biblioteczna. Do tarnogrodzkiej placówki zostaje przyłączona Filia w Woli Różanieckiej wraz z punktami oraz Filia w Bukowinie. Biblioteka otrzymuje nowe pomieszczenie (31m2), wraz z malutką czytelnią (11m2).
W chwili obecnej na terenie gminy oprócz tej biblioteki działa jeszcze Filia Biblioteczna w Woli Różanieckiej, która w 2003 r. została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej.
Biblioteka w Tarnogrodzie mieści się w budynku XVII-wiecznej synagogi przy ulicy Kościuszki 3. W skład tej instytucji wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia, oddział dla dzieci i młodzieży oraz magazyn na książki. Łączna powierzchnia biblioteki to 447 m2. Na dzień dzisiejszy stan księgozbioru wynosi 33273 vol., z biblioteki korzysta 1408 czytelników, którzy wypożyczyli ponad 23 tys. książek.
W 2006 r. zakupiono 653 książek na sumę: 13490,17 zł. Oprócz tego wpłynęło wiele darów zarówno od samych czytelników, z Ambasady Francuskiej, Ambasady Niemieckiej, Ministra Kultury oraz wydawnictw: Wydawnictwo Prószyński i S-ka przekazało 38 książek na wartość 1202,90 zł, Wydawnictwo Amber - 31 pozycji na wartość 731 zł, Wydawnictwo Znak - 20 książek na wartość 508,90 zł, Państwowe Muzeum na Majdanku - 29 książek na wartość 290 zł. Otrzymano również dary od Burmistrza Tarnogrodu, pani doktor Grażyny Fido-Księżyckiej, Agnieszki Szabat, Jadwigi Szalewy. Łącznie z darami w 2006 r. w bibliotece przybyło 728 książek na sumę 13771,17 zł. Po przeprowadzeniu selekcji wycofano z obiegu 1367 vol. o wartości 555,27 zł.

Komputeryzacja biblioteki
W 2000 r. zakupiono do biblioteki sprzęt komputerowy z pełnym oprogramowaniem. Zakup ten był możliwy dzięki pomocy finansowej Fundacji Wspomagania Wsi (10000 tys. zł) oraz Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie (1500 zł).
Biblioteka posiada stały dostęp do Internetu, dzięki czemu w chwili obecnej użytkownicy mogą bez przeszkód korzystać z komputerów otrzymanych od Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach programu "Ikonka".

Działalność informacyjna biblioteki
Z całości księgozbioru, oprócz wydzielonego księgozbioru podręcznego, utworzono "Centrum Informacji Regionalnej", "Tarnogród", "Unia Europejska". Szczególną uwagę poświęca się na zakup książek i materiałów do "Centrum Informacji Regionalnej". Dla pełniejszego uzupełnienia wiadomości o regionie Biblioteka zwraca się do wydawnictw, instytucji oraz osób prywatnych o przekazywanie materiałów dotyczących naszego regionu. W taki sposób otrzymano książki od Dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie pana Edwarda Balawejdera, pani Janiny Kiełboń, pana Bolesława Szymanika, Burmistrza Tarnogrodu, Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Obecnie "Centrum Informacji Regionalnej" liczy ponad 400 pozycji.

Unia Europejska
W 2000 roku został utworzony "Kącik Unii Europejskiej", w którym gromadzone są książki, czasopisma oraz inne materiały na temat UE. Chcąc wzbogacić księgozbiór o pozycje dotyczące państw Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Włoch oraz Hiszpanii zwracano się do Ambasad tych państw o bezpłatne przekazanie książek, czasopism i innych materiałów. W wyniku tych działań otrzymano materiały zarówno w języku polskim jak i w językach narodowych. Nawiązano również współpracę z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, który na bieżąco przesyła materiały dotyczące UE. Są to kasety, Monitory Integracji Europejskiej, książki, broszury, akty prawne itp.

Biblioteka w Tarnogrodzie może poszczycić się organizowanymi co roku spotkaniami autorskimi dla swoich czytelników. Gościli w niej m.in.: Władysław Broniewski, Wojciech Dworczyk, Jerzy Putrament, Jerzy Markiewicz, Wanda Chotomska , Natalia Rolleczek, Ewa Nowacka, Janina Zającówna, Mirosława Knorr, Zbigniew Dmitroca, Krzysztof Petek, Janusz Domagalik, Longin Jan Okoń, Agata Tuszyńska, Halina Birenbaum, Urszula Kozioł, Wacław Oszajca.
W tym miejscu warto wspomnieć o imprezach organizowanych przez bibliotekę, promujących nasz region i naszą kulturę.
Są to np.:
- "Tarnogród w dawnej fotografii" - wystawa, którą obejrzało ponad 4 tys. osób.
- "Ocalić od zapomnienia" - wystawa fotografii z opisem najstarszych pomników cmentarnych.
- "Przydrożne kapliczki".
- "Pielęgnując przeszłość, tworzymy przyszłość"
- "Oni są chlubą Tarnogrodu". Do tych przynoszących nam chlubę tarnogrodzian należą m.in.: Stanisław Michalski ur. 21 stycznia 1881 r. w Tarnogrodzie, indolog, tłumacz, wydawca i pisarz, autor wielu prac z egzegezy (objaśniania tekstów starożytnych), który wydał "Encyklopedię Powszechną Ultima Thule", współczesny malarz Edward Syty, wybitna sportsmenka - Dorota Gruca, św. Leoncjusz Stasiewicz, Władysław Kraczkiewicz - ur. 1826 r. w Tarnogrodzie główny konstruktor drogi żelaznej Paryż - Lyon, wreszcie Stanisław Serkowski -poseł na Sejm w roku 1648.

Opracowano "Słownik potocznej mowy tarnogrodzkiej", pozycję "Gusła, przesądy, zabobony są wśród nas". Prowadzona jest Kronika Biblioteki (4) , gromadzone są wycinki prasowe, oryginalne dokumenty związane z naszym terenem. Najstarszy pochodzi z 1886 roku, a napisany jest w języku rosyjskim.

Ta biblioteka to kontakt z całym światem. Przykładem niech będą Kroniki czy korespondencje (Stany Zjednoczone, Anglia, Niemcy, Austria, Australia, Węgry, Słowacja, Francja, Macedonia, Ukraina, Izrael, Japonia, Argentyna, Brazylia. Gościł tu potomek w prostej linii Habsburgów.
W czasie trwania konkursu "Biblioteka w środowisku" zorganizowanych jest wiele imprez, wystaw i konkursów.
Oto niektóre z nich:
- "Cały Tarnogród czyta dzieciom",
- "Nasze rodowody",
- "Nasze biblioteki dzieciom polskim na Ukrainie" - wspólnie z bibliotekami szkolnymi zebrano ok. 2 tys. książek dla dzieci polskich na Ukrainie,
- "Dni Singera" - m.in. wystawa poświęcona życiu i twórczości pisarza, spektakl "Był sobie raz" w wykonaniu Teatru NN z Lublina, przedstawienie "Ostatni demon Tarnogrodu" w wykonaniu Fundacji "Kresy 2000". Gościliśmy również syna I.B. Singera - Israela Zamira.
- "Radość czytania",
- "Od stalówki do komputera",
- "Wstań Polsko już czas",
- "Nobliści w dziedzinie literatury",
- "Tola na Idola",
- "Książka, którą polecam",
- "Kopalnią wiedzy jest biblioteka - jedna z form kontaktu dzieci z biblioteką,
- "Budujemy gigantycznego Koziołka Matołka" - związany z tym konkurs plastyczno-literacki "Piszemy V księgę przygód Koziołka Matołka",
- Wystawa "10-lecie gazetki szkolnej "Wyłom".