Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne

Czytany 2706 razy | poniedziałek, 03 grudzień 2012

Rola Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego w życiu gminy.
Celem TTR jest promocja miasta i gminy Tarnogród, prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej miastu i okolicom, współdziałanie w organizacji spotkań, odczytów, obchodów rocznic, imprez kulturalnych, inspiracja działań na rzecz rozwoju środowiska, prowadzenie badań historycznych poświęconych miastu i gminie Tarnogród. W pozytywny sposób wpływa na rozwój społeczny, ale również gospodarczy gminy. Z racji pracy społecznej większość działań i inicjatyw podejmowana jest wspólnie z innymi organizacjami, włączając się aktywnie w życie miejscowości realizując jednocześnie idee partnerstwa lokalnego i współpracy międzysektorowej.
Towarzystwo Regionalne współuczestniczy w Integracyjnych imprezach organizowanych m.in. przez Tarnogrodzki Ośrodek Kultury. Od kilku lat wyzwala potencjał twórczy mieszkańców gminy oraz gości z zewnątrz. Członkowie TTR aktywnie angażują się w artystyczne działania realizowane podczas warsztatów, które przyczyniają się do promocji pożytecznego spędzania czasu przez tarnogrodzką młodzież.
TTR jest wydawcą Kwartalnika Tarnogrodzkiego, lokalnej gazety, w poruszane są wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z życiem miasteczka. Prezentowane są w nim nie tylko aktualności oraz bieżące wydarzenia, ale również historia okolic Tarnogrodu, przekazy ludowe oraz inne tematy związane z bogatymi wielokulturowymi korzeniami regionu. Prezentowane są tu m.in. relacje z imprez odbywających się na terenie gminy tj. Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych, Powiatowego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, Prezentacji Piosenki Religijnej, Warsztatów Integracyjnych „MALOWANY WSCHÓD", Jubileuszu 50-cio lecia Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, Festiwalu Pieśni Legionowej itd., ponadto prezentowane były sylwetki najznamienitszych tarnogrodzian, a w części historycznej i tradycji opisywano wierzenia i zwyczaje ludowe oraz ciekawe miejsca i historie z nimi związane. Lektura Kwartalnika w znakomity i unikalny sposób przybliża mieszkańcom gminy historię i tradycję, której źródłem są najczęściej przekazy ludowe, a o których nie znajdziemy informacji w książkach do historii, ponadto wśród artykułów nie brakuje relacji w ciekawych wydarzeń, które angażują lokalną społeczność. Wszystko to wzmacnia poczucie solidarności mieszkańców oraz poprzez odkrywanie własnych korzeni budzi postawy patriotyczne i przywiązanie do naszej „małej ojczyzny". Kwartalnik Tarnogrodzki ma również wartość naukową – niejednokrotnie wykorzystywany jest przez uczniów, studentów, regionalistów do prac i opracowań, czego koronnym przykładem jest wykorzystanie artykułów zamieszczanych w Kwartalniku przez prof. Szczygła do opracowania monografii „Dzieje Tarnogrodu".
Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne zaangażowane jest ponadto we współorganizację Międzywojewódzkich oraz Ogólnopolskich Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych. Dzięki pozyskiwaniu sponsorów TTR aktywnie włącza się w to wielkie wydarzenie. Tarnogród dzięki tradycji sejmikowania stał się stolicą wiejskiego teatru, a kultywowanie, wspieranie i aktywne uczestnictwo w organizacji powyższej imprezy przyczynia się do zachowania tożsamości kulturowej, a jednocześnie różnorodności polskich wsi.
Prezesem TTR jest Władysław Dubaj.

Kontakt :
Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne
ul. Rynek 18
23-420 Tarnogród
tel. 84 6897021, 6897143