Kapela ludowa

Kapela ludowa

Czytany 2270 razy | wtorek, 04 październik 2011

Tarnogrodzka Kapela Ludowa

W 1976 roku rozpoczęła swą artystyczną drogę Tarnogrodzka Kapela Ludowa, która od trzydziestu lat działa przy miejscowym Ośrodku Kultury. Jej założycielką i sercem jest Helena Zając – wieloletnia instruktorka placówki. Początkowo zespół występował w 9-osobowym składzie (w tym 4-osobowy żeński zespół wokalny), ale w niedługim czasie powiększył się do 12. osób. Tworzyli go artyści amatorzy: Janina Lembryk, Sabina Korpal, Józefa Kożuszek, Michalina Mulawa, Albin Korniak, Antoni Korniak, Michał Koncewicz, Roch Koncewicz, Jan Piętak, Bolesław Piętak, Leon Rak i Tadeusz Jeleń. Kapela ludowa z Tarnogrodu Kapela gra i śpiewa przede wszystkim utwory z własnego regionu, zebrane od najstarszych mieszkańców Tarnogrodu i okolic oraz zapisane przez jej członków i miłośników. Kapela jest zespołem bardzo żywiołowy, porywającym publiczność swym repertuarem i pełnym temperamentu wykonaniem. Pojawienie się Kapeli zawsze wywołuje serdeczny oddźwięk publiczności. Ma ona na swym koncie kilka tysięcy koncertów w różnych miejscowościach kraju. Pochwalić się może nagraniami dla radia oraz występami w programach telewizyjnych. Zespół otrzymała liczne dyplomy , nagrody i wyróżnienia. Najcenniejsze to: nagroda na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, nagroda na Międzynarodowym Przeglądzie Dorobku Kulturalnego w Pyrzycach , na Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej w Płocku, Konfrontacjach Artystycznych Wsi Polskiej w Krynicy i Mielnie. Nie sposób wymienić wszystkie. Na co dzień członkowie kapeli aktywnie współpracują z Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury, biorą udział w widowiskach obrzędowych, m. in. "Weselu tarnogrodzkim” , „Chrzcinach”, „Okrężnem”, „Jak to ze lnem było”, „ Jarmarku w Tarnogrodzie”, corocznych dożynkach gminnych i powiatowych. Niestety, szybko upływające lata wymuszają zmiany. Długoletni członkowie odchodzą ze względu na wiek, chorobę. Skład kapeli ulega zmianie. Na zawsze miejsce w naszej pamięci zajęli: śp. śp. Józefa Kożuszek, Sabina Korpal, Leon Rak, Bolesław Piętak, Roch Koncewicz, Michalina Mulawa. Dziś zespół dzięki uporowi Heleny Zając i dzięki jej zabiegom o nowych członków działa nadal i jest na trwałe związany z życiem kulturalnym naszego miasteczka. Obecny skład kapeli to: Krystyna Kita, Anna Kaczor, Halina Konopka, Antonina Łupicka, Irena Postrzech, Józefa Falandysz, Albin Korniak, Gabriel Korniak, Tadeusz Jeleń i Roch Maśko. Nowi artyści kontynuują rozpoczęte ponad 30 lat temu dzieło. Przekazują ojczystą tradycję i folklor nowym pokoleniom, ich roześmiane twarze szybko potrafią oczarować publiczność.