Orkiestra dęta

Orkiestra dęta

Czytany 2902 razy | niedziela, 04 marzec 2012

Strażacka Orkiestra Dęta w Tarnogrodzie

Historia powstania i jej działalność:

          Strażacka Orkiestra Dęta w Tarnogrodzie powstała w 1993 roku z inicjatywy Pana Józefa Czarnego – pracownika Urzędu Miejskiego. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury Pan Władysław Dubaj, który bezpłatnie użyczył lokalu, współdziałał w zdobywaniu instrumentów muzycznych oraz zapewniał dojazdy na próby orkiestry. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry został powołany Pan Antoni Korniak – wówczas organista miejscowego Kościoła Parafialnego. On to, i przy współudziale Panów: Józefa Larwy, Albina Korniaka, Jana Piętaka i Wojciecha Baszkiewicza - podejmują się nauki gry na instrumentach dętych. Na początku zainteresowanie nauką gry na instrumentach wśród młodzieży przeszło wszelkie oczekiwania. Było tak ogromne, że brakowało instrumentów i  możliwości technicznych do prowadzenia zajęć, ale czas powoli ostudzał zapał i najbardziej pracowici i wytrwali swój pierwszy występ odnotowali w Procesji Niedzieli Palmowej 1994 roku. Od tego momentu Orkiestra w większości występuje w uroczystościach kościelnych oraz uroczystościach o charakterze gminnym i regionalnym. W roku 1996 Orkiestra zdobywa I miejsce w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Krasnobrodzie. Od 1999 roku buławę Orkiestry przyjmuje znany i niezapomniany Dyrektor Biłgorajskiego Domu Kultury Pan Czesław Nizio, który jednocześnie przewodniczy Biłgorajskiej Orkiestrze Dętej. Z chwilą objęcia przez Niego dyrygentury, Tarnogrodzka Orkiestra nabiera większego tempa w swoim rozwoju. Staje się to za sprawą umiejętności w nawiązywaniu kontaktów na stopie Kapelmistrz - Orkiestra oraz wprowadzenia nowego, dotychczas nieznanego Orkiestrze repertuaru. Świadczą o tym następujące sukcesy:

2000 rok:

- I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych powiatu Biłgorajskiego w Potoku Górnym,
- II miejsce w Przeglądzie Orkiestr w Krasnobrodzie;

2001 rok:

- I miejsce w II Powiatowym Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych powiatu Biłgorajskiego w Tarnogrodzie,
- V miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Radzyniu Podlaskim,
- uczestnictwo w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Krasnobrodzie;

2002 rok:

- I miejsce w III Powiatowym Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych Powiatu Biłgorajskiego w Górecku Kościelnym,
- udział w Wojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Parczewie;

2003 rok:

- I miejsce w IV Powiatowym Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych Powiatu Biłgorajskiego w Goraju;.W roku 2003 po śmierci Pana Czesława Nizio dyrygenturę przyjmuje Pan Wojciech Baszkiewicz ucząc jednocześnie młodzież na instrumentach dętych drewnianych (klarnety, saxofony). Naukę gry na instrumentach dętych blaszanych prowadzi Pan Wiesław Buliński i Pani Grażyna Barcicka. Orkiestra nie zwalnia swego tempa, ciągle się rozwija kształcąc młodych muzyków;

2004 rok: 

- I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych Powiatu Biłgorajskiego w Woli Dużej,
- udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Krasnobrodzie;

2005 rok: 

- I miejsce w IV Powiatowym Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych Powiatu Biłgorajskiego w Biszczy;

2006 rok: 

- udział w Wojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Tomaszowie Lubelskim;

2007 rok: 

- I miejsce w VII Powiatowym Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych Powiatu Biłgorajskiego w Potoku Górnym;

2008 rok: 

- I miejsce w VIII Powiatowym Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Tarnogrodzie; W roku 2008 stan zdrowia dyrygenta Pana Wojciecha Baszkiewicz nie pozwala na dalsze prowadzenie orkiestry i w związku z tym buławę przejmuje Pan Wiesław Buliński. Pan Baszkiewicz uczy w dalszym ciągu młodzież tak jak poprzednio;

2009 rok: 

- I miejsce w IX  Powiatowym Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych Powiatu Biłgorajskiego w Goraju;
- udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Krasnobrodzie. W roku 2009  następuje zmiana na stanowisku Dyrygenta Orkiestry. Buławę przejmuje młody utalentowany muzyk Pan Wojciech Fus;

2010 rok:

- I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych Powiatu Biłgorajskiego we Frampolu.

Inne znaczące występy Orkiestry:

-       w latach 1999, 2004 i 2010, biorąc czynny udział, Strażacka Orkiestra Dęta w Tarnogrodzie uczestniczyła trzykrotnie w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę w Częstochowie;

-        w 2005 roku w Licheniu (Sanktuarium) w Koncercie poświęconym ku Czci Papieża Polaka Jana Pawła II i o szybką beatyfikację;

-        w 2006 roku na Rynku Wadowickim w Koncercie z okazji rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II;

-        corocznie w okresie Świąt Bożego Narodzenie Orkiestra występuje z cyklem kolęd. W okresie ostatnich 5 lat kolędowała w Kościołach: Lubaczowa, Cieszanowa, Leżajska, Sieniawy, Starego Miasta, Krzeszowa, Obszy, Harasiuk, Dzikowa Starego i Parafiach gminy Tarnogród.