Dokumenty i publikacje

Sprawozdanie Rady Miejskiej i Burmistrza Tarnogrodu z realizacji najważniejszych inwestycji w kadencji 2015 -2018

SPRAWOZDANIE RADY MIEJSKIEJ I BURMISTRZA TARNOGRODU Z NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI GMINNYCH ZREALIZOWANYCH W LATACH 2015-2018

Kwartalnik Tarnogrodzki

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 86 (2021 - kwartał 4)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 85 (2021 - kwartał 3)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 84 (2021 - kwartał 2)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 83 (2021 - kwartał 1)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 82 (2020 - kwartał 1)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 81 (2019 - kwartał 4)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 80 (2019 - kwartał 3)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 79 (2019 - kwartał 2)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 78 (2019 - kwartał 1)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 77 (2018 - kwartał 4)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 76 (2018 - kwartał 3)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 75 (2018 - kwartał 2)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 74 (2018 - kwartał 1) 

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 73 (2017 - kwartał 4) 

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 72 (2017 - kwartał 3)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 71 (2017 - kwartał 2) 

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 70 (2017 - kwartał 1) 

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 69 (2016 - kwartał 4) 

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 68 (2016 - kwartał 3) 

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 67 (2016 - kwartał 2) 

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 66 (2016 - kwartał 1)  

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 65 (2015 - kwartał 4) 

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 64 (2015 - kwartał 3)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 63 (2015 - kwartał 2) 

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 62 (2015 - kwartał 1) 

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 61 (2014 - kwartał 4)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 60 (2014 - kwartał 3)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 59 (2014 - kwartał 2)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 58 (2014 - kwartał 1)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 57 (2013 - kwartał 4)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 56 (2013 - kwartał 3)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 55 (2013 - kwartał 2)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 54 (2013 - kwartał 1)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 53 (2012 - kwartał 4)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 52 (2012 - kwartał 3)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 51 (2012 - kwartał 2)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 50 (2012 - kwartał 1)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 49 (2011 - kwartał 4)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 48 (2011 - kwartał 3)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 47 (2011 - kwartał 2)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 46 (2011 - kwartał 1)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 45 (2010 - kwartał 4)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 44 (2010 - kwartał 3)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 43 (2010 - kwartał 2)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 42 (2010 - kwartał 1)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 41 (2009 - kwartał 4)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 40 (2009 - kwartał 3)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 39 (2009 - kwartał 2)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 38 (2009 - kwartał 1)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 37 (2008 - kwartał 4)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 36 (2008 - kwartał 3)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 35 (2008 - kwartał 2)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 34 (2008 - kwartał 1)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 33 (2007 - kwartał 4)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 32 (2007 - kwartał 3)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 31 (2007 - kwartał 2)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 30 (2007 - kwartał 1)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 29 (2006 - kwartał 4)

Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 1 (1999 r.)

Konsultacje społeczne 

 

- Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tarnogród na lata 2021-2030" (Opublikowano 30.11.2021 r.)

- Projekt "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tarnogród na lata 2021-2030"rojekt "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tarnogród na lata 2021-2030" (Opublikowano 30.11.2021 r.)

- Formularz zgłaszania uwag/propozycji do projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tarnogród na lata 2021-2030" (Opublikowano 30.11.2021 r.)

- OGŁOSZENIE BURMISTRZA TARNOGRODU z dnia 5 października 2021 r. w sprawie: konsultacji społecznych projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022” (Z załącznikami)

- Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektów statutów sołectw w Gminie Tarnogród. Zarządzenie Nr 12/2020-OG Burmistrza Tarnogrodu z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw w Gminie Tarnogród (Opublikowano 26.02.2020 r.)

- OGŁOSZENIE BURMISTRZA TARNOGRODU z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie: konsultacji społecznych projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”. (Zawiera ogłoszenie, projekt uchwały) (Opublikowano 12.11.2019 r.)

- OGŁOSZENIE BURMISTRZA TARNOGRODU z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: konsultacji społecznych projektu "Roczny Program Współpracy Gminy Tarnogrod z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019" (Zawiera ogłoszenie, projekt uchwały oraz Formularz konsultacji) (Opublikowano 26.11.2018 r.)

- Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017" (Opublikowano 07.11.2016 r.)

- Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego z 17 maja 2016 r. w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywnego Roztocza" zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu strategicznego planu terytorialno-funkcjonalnego w ramach inicjatyw „Aktywne Roztocze" do 2023 r.

- Formularz konsultacyjny projektu Prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu Strategicznego planu terytorialno – funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywnego Roztocza” ogłasza  o przystąpieniu do konsultacji   społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r. (Opublikowano 08.02.1016 r.)

- Formularz zgłaszania uwag do do projektu dokumentu pn. Strategiczny Plan Terytorialno - Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.do projektu dokumentu pn. Strategiczny Plan  Terytorialno - Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r. (Opublikowano 08.02.2016 r.)

- Projekt Strategii Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016-2022 (Opublikowano 05.02.2016 r.)

- Interaktywny formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016-2022 (Opublikowano 05.02.2016 r.)

- Zarządzenie Nr 17/2016-OG Burmistrza Tarnogrodu z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016-2022 (Opublikowano 05.02.2016 r.)

- Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 9 października 2015 r. w sprawie: konsultacji społecznych projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016” wraz z załącznikami.

- Trwają prace nad dokumentem „Strategia Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016-2020"

- Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: konsultacji społecznych projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015” wraz z załącznikami. (Opublikowano dnia 06.01.2014 r.)

- INFORMACJA BURMISTRZA TARNOGRODU z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu "Roczny Program Współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014".(Opublikowano dnia 25.02.2014 r.)

- OGŁOSZENIE BURMISTRZA TARNOGRODU z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014". (Opublikowano dnia 24.01.2014 r.)

- Projekt programu współpracy. (Opublikowano dnia 31.01.2014 r.)

- Informacja Burmistrza Tarnogrodu z dnia 1 grudnia 2014 r.w sprawie: konsultacji społecznych projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015". (Opublikowano dnia 02.12.2014 r.)

 

<p>&nbsp;</p>
<div class="pobieralnia">
    <p>

<strong>Kwartalnik Tarnogrodzki</strong>

</p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/Kwartalnik%20Tarnogrodzki%20Nr%2066.pdf" target="_blank">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 66 (2016 - kwartał 1)</a>&nbsp; <span style="background-color: #ffffff;"><em><span style="color: #ff0000;">(NOWY! w kolorze!!!)</span> </em> </span>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/Kwartalnik%20Tarnogrodzki%20Nr%2065.pdf" target="_blank">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 65 (2015 - kwartał 4)</a>&nbsp;</p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/Kwartalnik%20Tarnogrodzki%20Nr%2064.pdf" target="_blank">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 64 (2015 - kwartał 3)</a><span style="background-color: #ffffff;"></span>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/Kwartalnik%20Tarnogrodzki%20Nr%2063.pdf" target="_blank">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 63 (2015 - kwartał 2)</a>&nbsp;</p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/Kwartalnik%20Tarnogrodzki%20Nr%2062.pdf" target="_blank">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 62 (2015 - kwartał 1)</a>&nbsp;</p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/Kwartalnik%20Tarnogrodzki%20Nr%2061.pdf" target="_blank">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 61 (2014 - kwartał 4)<span style="color: #ff0000;"></span></a><span style="color: #ff0000;"><em></em></span>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/Kwartalnik%20Tarnogrodzki%20Nr%2060.pdf" target="_blank">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 60 (2014 - kwartał 3)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/Kwartalnik%20Tarnogrodzki%20Nr%2059.pdf" target="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 59 (2014 - kwartał 2)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/Kwartalnik-Tarnogrodzki-Nr-58.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 57" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 58 (2014 - kwartał 1)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/Kwartalnik%20Tarnogrodzki%20Nr%2057.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 57" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 57 (2013 - kwartał 4)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/Kwartalnik%20Tarnogrodzki%20Nr%2056.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 56" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 56 (2013 - kwartał 3)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/Kwartalnik%20Tarnogrodzki%20Nr%2055.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 55" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 55 (2013 - kwartał 2)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/Kwartalnik%20Tarnogrodzki%20Nr%2054.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 54" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 54&nbsp;(2013 - kwartał 1)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/Kwartalnik%20Tarnogrodzki%20Nr%2053.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 53" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 53&nbsp;(2012 - kwartał 4)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/Kwartalnik%20Tarnogrodzki%20Nr%2052.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 52" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 52&nbsp;(2012 - kwartał 3)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-51.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 51" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 51&nbsp;(2012 - kwartał 2)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-50.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 50" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 50 (2012 - kwartał 1)</a><span style="line-height: 1.3em;"></span>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-49.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 49" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 49 (2011 - kwartał 4)</a><span style="line-height: 1.3em;"></span>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-48.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 48" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 48 (2011 - kwartał 3)</a><span style="line-height: 1.3em;"></span>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-47.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 47" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 47 (2011 - kwartał 2)</a><span style="line-height: 1.3em;"></span>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-46.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 46" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 46 (2011 - kwartał 1)</a><span style="line-height: 1.3em;"></span>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-45.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 45" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 45 (2010 - kwartał 4)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-44.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 44" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 44 (2010 - kwartał 3)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-43.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 43" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 43 (2010 - kwartał 2)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-42.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 42" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 42 (2010 - kwartał 1)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-41.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 41" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 41 (2009 - kwartał 4)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-40.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 40" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 40 (2009 - kwartał 3)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-39.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 39" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 39 (2009 - kwartał 2)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-38.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 38" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 38 (2009 - kwartał 1)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-37.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 37" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 37 (2008 - kwartał 4)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-36.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 36" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 36 (2008 - kwartał 3)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-35.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 35" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 35 (2008 - kwartał 2)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-34.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 34" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 34 (2008 - kwartał 1)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-33.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 33" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 33 (2007 - kwartał 4)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-32.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 32" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 32 (2007 - kwartał 3)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-31.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 31" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 31 (2007 - kwartał 2)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-30.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 30" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 30 (2007 - kwartał 1)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-29.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 30" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 29 (2006 - kwartał 4)</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Kwartalniki/kwartalnik-tarnogrodzki-nr-1.pdf" target="_blank" download="Kwartalnik nr 30" title="pobierz">Kwartalnik Tarnogrodzki Nr 1 (1999 r.)</a>
    </p>
    <p>

<strong>Biuletyny</strong>

</p>
    <p><a href="/images/document/Biuletyny/70-pacyfikacja.biuletyn2013.TTR.pdf" target="_blank" download="Biuletyn-70-Rocznica-Pacyfikacji-Wsi-Różaniec-1943-2013">Biuletyn - 70 Rocznica Pacyfikacji Wsi Różaniec 1943 - 2013</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/Biuletyny/biuletyn-okolicznosciowy-ttr-2012-06-24.pdf" download="biuletyn-okolicznosciowy">Biuletyn Okolicznościowy TTR - odsłonięcie tablicy upamiętniającej Cerkiew i prastary cmentarz w Różańcu</a>
    </p>
    <p>

<strong>Dokumenty strategiczne</strong>&nbsp;

</p>
    <p><a href="/images/document/dokumenty-strategiczne/oferta-inwestycyjna-gminy-tarnogrod.pdf" target="_blank" download="oferta-inwestycyjna-gminy-tarnogrod" title="pobierz">Oferta inwestycyjna gminy Tarnogród</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/dokumenty-strategiczne/plan-odnowy-tarnogrodu.pdf" target="_blank" download="plan-odnowy-tarnogrodu" title="pobierz">
    <span style="color: #333333; line-height: 18px">Plan Odnowy Miejscowości Tarnogród na lata 2009 - 2016</span></a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/dokumenty-strategiczne/PLAN_ODNOWY_LD_uchwalony.pdf" target="_blank" title="pobierz">
    <span style="color: #333333; line-height: 18px">Plan Odnowy Miejscowości Luchów Dolny na lata 2010 - 2017</span></a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/dokumenty-strategiczne/strategia-gminy-tarnogrod.pdf" target="_blank" download="strategia-gminy-tarnogrod">Strategia Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2009 - 2015</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/dokumenty-strategiczne/Strategia-Rozwoju-Gminy-Tarnogrod-na-lata-2016-2022.pdf" target="_blank">Strategia Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016 - 2022</a>&nbsp;&nbsp;</p>
    <p>

<strong>Projekty budżetu</strong>&nbsp;

</p>
    <p><a href="/images/document/Materialy-do-projektu-budzetu-Gminy-Tarnogrod-na-2013%20r..pdf" target="_blank" download="Materialy-do-projektu-budzetu-Gminy-Tarnogrod-na-2013" title="pobierz">Materiały do projekty budżetu Gminy na rok 2013</a>
    </p>
    <p>

<strong>Konsultacje społeczne</strong>&nbsp;

</p>
    <p><a href="/images/2016/Obwieszczenie-konsultacje-spoleczne.pdf" target="_blank">- Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywnego Roztocza” ogłasza&nbsp; o przystąpieniu do konsultacji&nbsp;&nbsp; społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r. <em>(Opublikowano 08.02.1016 r.)</em></a>
    </p>
    <p><a href="/images/2016/Formularz_zgłaszania_uwag_strategia_2.doc" target="_blank">- Formularz zgłaszania uwag do do projektu dokumentu pn. Strategiczny Plan Terytorialno - Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.do projektu dokumentu pn. Strategiczny Plan&nbsp; Terytorialno - Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r. <em>(Opublikowano 08.02.2016 r.)</em></a>
    </p>
    <p style="text-align: justify;"><a href="/images/2016/SRLGT-v2.pdf" target="_blank">- Projekt Strategii Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016-2022 <em>(Opublikowano 05.02.2016 r.)</em></a>
    </p>
    <p style="text-align: justify;"><a href="/images/2016/Formularz_zglaszania_uwag_IA.pdf" target="_blank">- Interaktywny formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016-2022 <em>(Opublikowano 05.02.2016 r.)</em></a>
    </p>
    <p style="text-align: justify;"><a href="/images/2016/Zarz-17-2016-OG.pdf" target="_blank">- Zarządzenie Nr 17/2016-OG Burmistrza Tarnogrodu z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016-2022 <em>(Opublikowano 05.02.2016 r.)</em></a>
    </p>
    <p style="text-align: justify;"><a href="/images/2015/Ogłoszenie-konsultacje.pdf" target="_blank"><span class="no_bold"><strong>- Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 9 października 2015 r. w sprawie: konsultacji społecznych projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016” </strong>wraz z załącznikami.</span></a>
    </p>
    <p><a href="http://www.tarnogrod.pl/index.php/aktualnosci/item/185-prace-nad-strategia-rozwoju-gminy-tarnogrod-na-lata-2016-2020" target="_self">- Trwają prace nad dokumentem „Strategia Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016-2020"</a>
    </p>
    <p><strong>- </strong><a href="/images/2014/ogloszenie-z-zalacznikami.pdf" target="_self"><strong>Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 5 listopada 2014 r. </strong></a><a href="/images/2014/ogloszenie-z-zalacznikami.pdf" target="_self">w sprawie: konsultacji społecznych projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015” wraz z załącznikami.</a><em><a href="/images/2014/ogloszenie-z-zalacznikami.pdf" target="_self"><em> (Opublikowano dnia 06.01.2014 r.)</em> </a><br /> </em>
    </p>
    <p><a href="/images/document/ogloszenie/Infor-o-konsult.pdf" target="_blank" download="Informacja-konsultacje-spoleczne"><strong>- INFORMACJA BURMISTRZA TARNOGRODU z dnia 24 lutego 2014 r.</strong> w sprawie konsultacji społecznych projektu "Roczny Program Współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014".<em><span style="font-size: 8pt;">(Opublikowano dnia 25.02.2014 r.)</span></em></a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/ogloszenie/Konsultacje-spoleczne-20140124.pdf" target="_blank" download="Konsultacje-spoleczne-20140124"><strong>- OGŁOSZENIE BURMISTRZA TARNOGRODU z dnia 24 stycznia 2014 r.</strong> w sprawie konsultacji społecznych projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014". <em><span style="font-size: 8pt;">(Opublikowano dnia 24.01.2014 r.)</span></em></a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/ogloszenie/wspolpraca%20z%20oranizacjami%20pozarzadowymi%202014.pdf" target="_blank" download="Projekt programu współpracy"><strong>- Projekt programu współpracy. </strong><span style="font-size: 8pt;"><em>(Opublikowano dnia 31.01.2014 r.)</em></span></a><em></em>
    </p>
    <p><a href="/images/2014/Informacja-konsultacje.pdf" target="_blank">- Informacja Burmistrza Tarnogrodu z dnia 1 grudnia 2014 r.w sprawie: konsultacji społecznych projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015". <span style="font-size: 8pt;"><em>(Opublikowano dnia 02.12.2014 r.)</em></span></a>
    </p>
    <p>{slider&nbsp;<strong>Sprawozdanie Rady Miejskiej i Burmistrza Tarnogrodu z realizacji najważniejszych inwestycji w kadencji 2010 -2014 </strong>| blue}
    </p>
    <p><a href="/images/Najw-inwest-kadencji-2011-2014.pdf" target="_blank">Sprawozdanie Rady Miejskiej i Burmistrza Tarnogrodu z realizacji najważniejszych inwestycji gminnych w kadencji 2010 - 2014.</a>
    </p>
    <p>{slider&nbsp;<strong>Informacje Burmistrza</strong> | green}</p>
    <p><a href="/images/2016/Informacja_Burmistrza_Tarnogrodu.pdf" target="_blank">Informacja Burmistrza Tarnogrodu o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi gminnej Nr 109519 od km 0+000 do km 0+982 ul. Ogrody w Tarnogrodzie.</a>
    </p>
    <p>

<strong>Konkursy na dyrektorów szkół</strong>

</p>
    <p><a href="https://umtarnogrod.bip.lubelskie.pl/index.php?id=153&amp;p1=szczegoly&amp;p2=1068587" class="no_bold"><strong>Zarządzenie Nr 38/2016-OG Burmistrza Tarnogrodu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie</strong></a>
    </p>
    <p><a href="https://umtarnogrod.bip.lubelskie.pl/index.php?id=153&amp;p1=szczegoly&amp;p2=1068590" class="no_bold"><strong>Zarządzenie Nr 39/2016-OG Burmistrza Tarnogrodu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie</strong></a>
    </p>
    <p>{slider&nbsp;<strong>Inne</strong>&nbsp;| orange}</p>
    <p><a href="/images/document/inne/informacja_z_dzialalnosci_mops_w_2014.pdf" target="_blank" title="Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie za okres: od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r.">Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie za okres: od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r.</a>
    </p>
    <p><a href="/images/document/inne/OZPS_2014.pdf" title="Pobierz sprawozdanie z oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 r.">Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 r.</a>
    </p>
    <p>
</p>
</div>