Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Czytany 1213 razy | wtorek, 26 styczeń 2021

Narodowy Spis Powszechny '2021

Spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

2021 nsp

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy wojewódzkie,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (plik do pobrania)

Zarządzenie Nr 3/2021-OG Burmistrza Tarnogrodu z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Nabor kandydatów na rachmistrzów spisowych

Przedłużenie naboru:

Burmistrz Tarnogrodu - Gminny Komisarz Spisowy informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.
Oferty kandydaci na rachmistrzów w gminie Tarnogród mogą składać do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie do dnia 16 lutego 2021 r.

 

Nabór kandydatów:

- Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu - Gminnego Komisarza Spisowego o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Gminie Tarnogród w Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Oferty należy składać w dniach: od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

- Formularz - oferta zgłoszenia kandydata na rachmistrza spisowego (.pdf)

- Formularz - oferta zgłoszenia kandydata na rachmistrza spisowego (.docx)

Plakat nabor