Zabytki

Zabytki

Czytany 4214 razy | środa, 21 wrzesień 2011

W urokliwe zakątki gminy Tarnogród wtapiają się liczne zabytki architektury. Znajdują się tu miejsca obrazujące historię i pradawne dzieje mieszkańców. Mamy tu dowody kultywacji tradycji XVI wiecznego miasta Tarnogród.

Najcenniejszym obiektem z punktu widzenia wartości zabytkowych jest modrzewiowy kościół pod wezwaniem świętego Rocha w Tarnogrodzie. Pobudowany został w 1600 r. Jest on najstarszym drewnianym kościołem na Zamojszczyźnie i jedynym kościołem Polski południowo-wschodniej z otwartą kruchtą. Wewnątrz kościół ten jest polichromowany, a polichromia ma charakter malarstwa ludowego.

Kościół Przemienienia Pańskiego w TarnogrodzieNieopodal centrum miasta znajduje się wzniesiony w latach 1750 – 1777 roku w stylu barokowym kościół parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego według projektu niemieckiego architekta Bernarda Morderera. Jest to bazylikowa, trzynawowa, barokowa świątynia z zabytkowym wyposażeniem, zasługująca na zwiedzenie. Bogactwem kościoła jest wielki ołtarz z II połowy XVII wieku, przeniesiony do Tarnogrodu w 1783 roku z Kolegiaty Zamojskiej. Ołtarz ten posiada dwa oryginalne obrazy Domenicca Tintoretta, zamówione dla Kolegiaty przez Jana Zamojskego w Wenecji, sprowadzone do Polski w roku 1604. Przedstawiają one świętych: Jana Chrzciciela i Jana Ewangelistę. W centrum ołtarza umieszczona została kopia obrazu Rafaella – Przemienienie Pańskie.

Na wysokim wzgórzu przy ul. 22 lipca znajduje się zabytkowa Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem św. Trójcy wybudowana w latach 1870 – 1875. Wnętrze cerkwi jest polichromowane, a oddzielający nawę od prezbiterium piękny ikonostas pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. U stóp cerkiewego wzgórza na niewielkim wzniesieniu pod rozłożystą lipą, stoi zabytkowa, drewniana kapliczka z początku naszego stulecia.

Wartym uwagi obiektem jest Synagoga z końca XVII wieku. Tarnogród od wieków był miastem gdzie zawsze obok siebie mieszkały trzy społeczności: Polacy, Żydzi i Rusini. Pierwotna drewniana Synagoga powstała już pod koniec XVI w., jednakże spłonęła ona podczas pożaru miasta w 1683 roku. Zdewastowana podczas wojny, a po jej zakończeniu pełniła funkcję magazynów GS. W latach 1985 – 1990 po gruntownej renowacji została przeznaczona na bibliotekę i do dzisiejszego dnia oprócz księgozbioru znajduje się Regionalna Izba Pamięci. Mieści się tu również Galeria, w której odbywają się liczne wystawy organizowane przez Tarnogrodzki Ośrodek Kultury. O dawnej funkcji budowli przypomina polichromowany Aron Hakodeusz – rodzaj ołtarza, w którym niegdyś przechowywane były święte pisma, tzw. rodały.

Będąc w Tarnogrodzie, warto też wstąpić na cmentarz żydowski – Kirkut, którego powstanie datowane jest na przełom XVI i XVII wieku.