Akt Lokacyjny

Akt Lokacyjny

Czytany 2169 razy | niedziela, 09 październik 2011

W roku 1567, król Zygmunt August na prośbę Stanisława Tarnowskiego, wojewody sandomierskiego i starosty krzeszowskiego zezwolił na lokację miasta na prawie magdeburskim. Zostało ono założone na 60 łanach w miejscu nieuprawianym zwanym Trocheingrod. Lokacji dokonał podstarości krzeszowski Florian Słąka, żonaty z Anną Bokrzycką, który otrzymał od króla 6 łanów ziemi i łąkę, a wkrótce wybudował w mieście łaźnię oraz dwa domy. Tarnogród znajdował się na terenie starostwa krzeszowskiego, które w 1576 roku trafiło w ręce Marcina Ossolińskiego, a w 1580 roku król Stefan Batory zezwolił na wykup starostwa Janowi Zamoyskiemu.