Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Czytany 2067 razy | piątek, 17 luty 2012

Gmina Tarnogród jako priorytetowe uznała działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Właściwa proekologiczna polityka władz Gminy nie pozostała bez echa. Efektem było otrzymanie wielu wyróżnień i nagród, min.:
w 1992 r. Dyplom Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dla wsi Luchów Dolny, za zajęcie I miejsca w „Konkursie na najbardziej estetyczną wieś i zagrodę w województwie zamojskim".
Jako nieliczni w Polsce prowadzimy dystrybucję gazu ziemnego poza systemem krajowym. Dzięki czemu wszystkie kotłownie węglowe zostały zmodernizowane w oparciu o ten surowiec. Za takie rozwiązanie w roku 1997 gmina zajęła I miejsce w kraju w kategorii usług komunalnych i ochrony środowiska w drugiej edycji konkursu „Gmina Jakich Mało '97" organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jednocześnie jest to wielka zachęta do inwestowania na naszym terenie, gdyż cena za 1m3 tego surowca jest o około 40% niższa niż w systemie krajowym.
W roku 2001 za opracowanie i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, gmina otrzymała nagrodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za najlepszą realizację zadań w IV edycji „Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich". W III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku" pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, otrzymaliśmy tytuł „Gmina Przyjazna Środowisku".
W 2003 roku, za wspieranie inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska Województwa Lubelskiego, otrzymaliśmy Dyplom Marszałka Województwa. Uczestniczyliśmy również w I Edycji Wielkiego Konkursu NFOŚiG „Nasza Gmina w Europie" uzyskując nagrodę w wysokości 200 tys. złotych, w dziedzinie gospodarki wodnej.
W 2004 r. roku przedłużyliśmy już po raz trzeci certyfikat „Gmina Przyjazna Środowisku" i będąc w gronie pięciu jednostek samorządowych w kraju, dnia 7 stycznia 2004 r. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał naszej gminie tytuł „Mecenas Polskiej Ekologii".
Wszystkie te nagrody i wyróżnienia podnoszą rangę gminy, ale są również motywacją do dalszej działalności. Atrakcyjne położenie (otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego i Krajobrazowego Parku Puszczy Solskiej) stwarza dogodne warunki do rozwoju specyficznych form rekreacji takich jak turystyka piesza, rowerowa oraz wypoczynkowa. Bogata sieć rzeczna, czyste i wolne od skażeń powietrze, lasy obfitujące w zwierzynę, grzyby i jagody oraz łagodny klimat o dużym nasłonecznieniu, zachęcają do wypoczynku właśnie tutaj. Dla tych, którzy zechcą u nas inwestować, czekają wolne tereny uzbrojone w media, budynki, przychylność władz a ponadto wszystkie ważne atrybuty gminy.