Nabór wniosków 3 - 28 XI 2014 r. - azbest

Czytany 1512 razy | czwartek, 06 listopad 2014

URZĄD MIEJSKI W TARNOGRODZIE informuje mieszkańców gminy, że prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie prac związanych z transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych (składowanego na posesjach) oraz znajdującego się na dachach. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów w/w prac. Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie pok. nr 1 i 12 i składać w terminie od 3 do 28 listopada 2014 r. Do wniosku należy dołączyć: - oryginał lub kserokopię zgłoszenia wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem azbestu w Starostwie Powiatowym (jeżeli eternit znajduje się na dachu budynku).

SKŁADANIE WNIOSKÓW TRWA

Burmistrz Tarnogrodu

Eugeniusz Stróż