Nabór wniosków dot. utylizacji azbestu

Czytany 902 razy | poniedziałek, 09 listopad 2015

URZĄD MIEJSKI W TARNOGRODZIE informuje mieszkańców gminy, że w dniach od 2 do 27 listopada 2015 r. jest prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie prac związanych z transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest, znajdujących się na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów w/w prac. Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie pok. nr 1 i 12 oraz klikając tu: Wniosek dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych i składać w ww. terminie w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie p. nr 1 lub 8. Do wniosku należy dołączyć oryginał lub kserokopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju  wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem azbestu.

Broszura - usuwanie azbestu

Ulotka - usuwanie azbestu