Ogłoszenie Burmistrza - obowiązek przedkładania informacji

Czytany 1104 razy | czwartek, 12 listopad 2015

O G Ł O S Z E N I E

     Urząd Miejski w Tarnogrodzie informuje mieszkańców gminy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. osoby fizyczne wykorzystujące wyroby zawierające azbest (eternit) przedkładają Burmistrzowi Gminy informację o wyrobach zawierających azbest corocznie do 31 stycznia.

Informację sporządza się na drukach które można pobrać w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie pok. nr 1 i 12. Informację sporządza się w 2 egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada się Burmistrzowi a drugi przechowuje się przez okres 1 roku do czasu sporządzenia następnej informacji.

Burmistrz Tarnogrodu

Eugeniusz Stróż