Informacje o zagospodarowaniu odpadów

Czytany 2220 razy | wtorek, 01 październik 2013

Zagospodarowanie odpadów przez firmy odbierające odpady:
Zebrane z terenu gminy Tarnogród odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazywane są do zastępczej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Korczowie, która administrowana jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju.

Osiągnięte przez Gminę Tarnogród w 2012 r. poziomy recyklingu:

  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 23,80 %.
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21,90%.

Punkt selektywnej zbiórki odpadow komunalnych:
Punkt zlokalizowany jest w Tarnogrodzie na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Biłgorajskiej. PSZOK administrowany jest przez Tarnogrodzki Zakład Komunalny. Punkt przyjmuje odpady dwa razy w tygodniu:

  • wtorek i sobota w godz. 800 -1600.