Nabór wniosków - azbest

Czytany 1757 razy | poniedziałek, 28 październik 2013

URZĄD MIEJSKI W TARNOGRODZIE informuje mieszkańców gminy, że prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie prac związanych z transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych (składowanego na posesjach) oraz znajdującego się na dachach. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów w/w prac. Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie pok. nr 1 i 12 i składać w terminie od 4 do 31 listopada 2013 r. Do wniosku należy dołączyć: - oryginał lub kserokopię zgłoszenia wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem azbestu w Starostwie Powiatowym (jeżeli eternit znajduje się na dachu budynku).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Burmistrz Tarnogrodu

Eugeniusz Stróż