Informacja: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Czytany 193 razy | poniedziałek, 11 czerwiec 2018

Gmina Tarnogród informuje, że realizacja zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 181/2018/D/OZ z dnia 30 maja 2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

logo wfosigw