Nowa deklaracja DOP-2

Czytany 1702 razy | poniedziałek, 14 październik 2013

Rada Miejska w Tarnogrodzie Uchwałą Nr XXIX/200/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXV/177/2013 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, dokonała zmiany wzoru deklaracji.

Uchwała ww. została ogłoszona 3 września 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Dz. Urz. Woj. Lub. 2013.3805.

Deklarację DOP-2 jako formularz interaktywny można pobrać tu: Deklaracja DOP-2.
Deklarację należy pobrać, otworzyć programem Adobe Reader, wypełnić i zapisać pod nazwą ułatwiającą identyfikację pliku, np. Imię-Nazwisko-Miejscowość.pdf, następnie przesłać poprzez e-PUAP jako załącznik wniosku ogólnego.