Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród

Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród

Czytany 3957 razy | środa, 23 grudzień 2020

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Tarnogrodu z dnia 9 grudnia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród, przedkłada się materiały planistyczne dotyczące przedmiotowego opracowania:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- Uwarunkowania - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród

- Kierunki - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród

- Prognoza oddziaływania na środowisko z elementami ekofizjografii do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród