Projekty z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekty z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Czytany 5255 razy | czwartek, 20 sierpień 2020

 

Projekty Gminy Tarnogród z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

 


 

Flaga i godło na stronie

 


 

Przebudowa drogi gminnej Nr 109494L od km 0+006 do km 0+873 w miejscowości Wola Różaniecka

 

PROJEKT:

"Przebudowa drogi gminnej Nr 109494L od km 0+006 do km 0+873 w miejscowości Wola Różaniecka"

Dofinansowanie: 339.279,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 678.559,29 zł

 

OPIS:

W dniu 27 kwietnia 2020 r. Gmina Tarnogród podpisała Umowę nr 282 z Województwem Lubelskim w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109494L od km 0+006 do km 0+873 w miejscowości Wola Różaniecka”.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 109494L w miejscowości Wola Różaniecka, a potrzeba jej realizacji wynika z funkcji jaką spełnia w układzie komunikacyjnym sieci dróg gminy Tarnogród, tj. "łącznik" drogi wojewódzkiej Nr 863 (Kopki-Tarnogród-Lubaczów) z drogą powiatową Nr 2958L.  Poprawi ona dojazd do istniejącej zabudowy mieszkaniowej na kolonii Wola Różaniecka oraz pól uprawnych. Obecny stan drogi to mieszanka z kruszywa niezwiązanego, a systematycznie pogarszający się jej stan stwarza duże zagrożenie dla poruszających się pojazdów. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi zdecydowana poprawa warunków trakcyjnych drogi. Przedmiotowy odcinek drogi posiada już w części nawierzchnię asfaltową. Inwestycja jest kontynuacją dalszej poprawy jej parametrów. Istniejące połączenie w znacznym stopniu skróci podróżującym czas dojazdu do wielu instytucji publicznych w Tarnogrodzie bez konieczności pokonywania dodatkowych kilometrów drogą okrężną.
Celem inwestycji jest przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.
Całkowita wartość inwestycji to kwota 678.559,29 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych  to kwota 339.279,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.
Termin realizacji zadania to 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r.

Fotorelacja:

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 109527L ul. Przedmieście Różanieckie w Tarnogrodzie

 

PROJEKT:

"Przebudowa drogi gminnej Nr 109527L ul. Przedmieście Różanieckie w Tarnogrodzie"

Dofinansowanie: 580.017,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.160.035,35 zł

 

OPIS:

W dniu 27 kwietnia 2020 r. Gmina Tarnogród podpisała Umowę nr 283 z Województwem Lubelskim w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109527L ul. Przedmieście Różanieckie w Tarnogrodzie”.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 109527L ul. Przedmieście Różanieckie w Tarnogrodzie. Droga ta stanowi łącznik komunikacyjny pomiędzy drogą wojewódzką Nr 863 (ul. Lubaczowska), a drogą powiatową Nr 2944L (ul. Brama Korchowska). Droga posiada nawierzchnię asfaltową, która jest w złym stanie technicznym (nierówności poprzeczne oraz podłużne, wyboje, spękania siatkowe, spękania poprzeczne oraz ubytki lepiszcza). Krawężniki stanowiące obramowanie jezdni są w znacznym stopniu zniszczone. Jednym z rozwiązań technicznych poprawiających parametry techniczne tej drogi jest zastosowanie opaski o nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych.
Celem inwestycji jest przebudowa drogi w zakresie jej nośności nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.
Całkowita wartość inwestycji to kwota 1.160.035,35 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych  to kwota 580.017,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.
Termin realizacji zadania to 01.05.2020 do 31.10.2020 r.

Fotorelacja: