Koronawirus

Koronawirus

Czytany 1015 razy | środa, 25 marzec 2020

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tarnogród, tu znajdziecie linki do serwisów, stron internetowych, komunikaty i obwieszczenia Burmistrza Tarnogrodu, komunikaty, obwieszczenia, informacje jednostek organizacyjnych Gminy oraz informacje i obwieszczenia jednostek zewnętrznych

 

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

 

https://gov.pl/koronawirus

 

Serwis Głównego Inspektora Sanitarnego

 

http://www.gis.gov.pl/

 

Tarcza Antykryzysowa

 

 Wsparcie ze strony ZUS:

- Informacja - artykuł główny

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (wyjaśnienia) - RDU

- Jak wypełnić wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (RDU)

- Wniosek RDU

- Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r. (RDZ)

- Jak wypełnić wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. (RDZ)za marzec – maj 2020 r. (RDZ)

- Wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.za marzec - maj 2020 r.

- Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)

- Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (RSP-C)

- Jak wypełnić wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (RSP-C)

- Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający) RSP-C

- Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D)

- Jak wypełnić wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą podstawie ustawy (RSP-D)

- Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą RSP-D