Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r.

Odsłony: 601

17. Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnogród (2019-10-07)

16. Postanowienie Nr 167/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Tarnogród.

15. Informacja Urzędnika Wyborczego o miejscu i terminie szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Tarnogród.

14. Informacja Urzędnika Wyborczego o miejscu i terminie pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Tarnogród.

13. UCHWAŁA NR 210/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

12. Wyciąg z Postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

11. Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 13 września 2019 r. o terminie i miejscu losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

10. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

9. Obwieszczenie Burmistrza Tarnogrodu z dnia 4 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

8. Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

7. Wyjaśnienia Urzędnika Wyborczego Gminy Tarnogród w sprawie prawidłowości wypełnienia zgłoszenia przez wyborcę do obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.

6. POSTANOWIENIE Nr 139/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU II z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnogród w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.13 października 2019 r.

5. POSTANOWIENIE Nr 130/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU II z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Tarnogród na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

4. INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHEŁMIE z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

3.1. UCHWAŁA NR 81/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miastzmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

3.2. Załącznik do uchwały nr 81/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2018 r.

2. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów

na członków obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.