Przychodnia lekarska

Przychodnia lekarska

Czytany 5085 razy | niedziela, 12 luty 2012

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia Lekarska” s.c. w Tarnogrodzie
23–420 Tarnogród, ul. Rynek 1
tel. 84 6897016, tel/fax 84 6897708

  

 Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800. Lekarze przyjmują w godzinach 800 - 1800.

NZOZ udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 1. porady lekarza rodzinnego,
 2. opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
 3. opieka położnej środowiskowo-rodzinnej,
 4. opieka pielęgniarki w środowisku wychowania i nauczania.

Powyższe świadczenia finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Lublinie na podstawie umowy 03-00687-06-01-01.

Porad udzielają lekarze:

 • Jolanta Mazurek
 • Grażyna Klenk-Jarząbek
 • Roman Cichocki

Świadczeń pielęgniarskich udzielają pielęgniarki:

 • Janina Kubaj,
 • Czesława Złydasik,
 • Regina Kowalczyk,
 • Elżbieta Konopka,
 • Urszula Tkaczyk-Hułas.
 • Elżbieta Zań,
 • Bogusława Mazurek.


W ramach tej umowy bezpłatne porady otrzymują pacjenci ubezpieczeni i zapisani na listę pacjentów NZOZ zgłoszoną i zatwierdzoną przez NFZ, oraz inne osoby na podstawie odrębnych przepisów.
Na liście zapisanych jest 7000 pacjentów i 1360 uczniów. Rocznie udzielanych jest około 20 000 porad lekarskich. Porady udzielane są w budynku przychodni, a w przypadku stanu zdrowia, który uniemożliwia zgłoszenie się chorego do przychodni, w jego domu w ramach wizyt domowych.

Harmonogram pracy znajduje się na tablicy informacyjnej.
Rejestracja pacjentów w godzinach pracy przychodni, osobiście, telefonicznie i przez osoby trzecie. Pacjenci rejestrowani są do konkretnego lekarza i na określony dzień i godzinę. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta jest on rejestrowany i przyjmowany poza kolejnością. W terminie uzgodnionej wizyty pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu ubezpieczenia:

 • Rolnik - ważną legitymację KRUS,
 • Emeryt, rencista - ważną legitymację i odcinek świadczenia,
 • Pracownik i członkowie rodziny - ważną legitymacje ubezpieczeniową,
 • Osoba prowadząca działalność gospodarczą – legitymację i ostatni dowód wpłaty ZUS.

W sytuacji gdy pacjent rezygnuje z wizyty powinien poinformować telefonicznie o tym rejestrację przychodni. Na terenie przychodni w gabinecie zabiegowym pobierane są badania przez pięć dni w tygodniu, oraz wykonywane jest badanie ekg w godzinach pracy przychodni.

W gabinecie zabiegowym każdy może mieć wykonane na własną prośbę badania:

 • pomiar ciśnienia krwi,
 • oznaczanie poziomu cukru,
 • wagę, wzrost,
 • wskaźnik BMI,
 • temperaturę ciała. 

Jednym z głównych zadań jest profilaktyka:

 • prelekcje w szkołach pielęgniarek i lekarzy,
 • szkolenie kierowców,
 • szczepienie przeciw grypie,
 • szczepienia dodatkowe poza kalendarzem szczepień,
 • profilaktyka próchnicy zębów w formie fluoryzacji kontaktowej. 

Świadczenia nieobjęte kontraktem to:

 • badania do książeczek zdrowia,
 • badania do prawa jazdy,
 • badania do pozwolenia na broń,
 • badania i zaświadczenia do firm ubezpieczeniowych,
 • zaświadczenia do orzekaniu o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenia do ZUS i KRUS,
 • szczepienia nie objęte kalendarzem szczepień.