RADA MIEJSKA

TARNOGRÓD

SKŁAD RADY

KADENCJA VIII, 2018 – 2023

Dariusz Dołomisiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Elżbieta Zań

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Łukasz Krupczak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Klucha

Radny

Mariusz Grasza

Radny

Adam Pogorzelec

Radny

Bronisław Misiągiewicz

Radny

Czesław Larwa

Radny

Daniel Mazurek

Radny

Barbara Sarzyńska

Radny

Ryszard Krzychowiec

Radny

Piotr Pięciorek

Radny

Ryszard Szponar

Radny

Grzegorz Bukowiński

Radny

Łukasz Krupa

Radny

OSTATNIE OGŁOSZENIA RADY MIEJSKIEJ:

XLIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Informuje się mieszkańców Gminy Tarnogród, że w dniu 6 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00 w budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
odbędzie się XLIX w bieżącej kadencji
N A D Z W Y C Z A J N A  S E S J A Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Zawiadania się mieszkańców Gminy Tarnogród, że w dniu 10 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 16:00
w budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury odbędzie się
XLVIII w bieżącej kadencji S E S J A Rady Miejskiej w Tarnogrodzie