DOCHODY

ANALIZA BUDŻETU

Analizy obrazują źródła oraz strukturę dochodów za określony czas.

Głównym celem analizy jest dostarczenie informacji o zachodzących procesach gromadzenia środków publicznych.