RADA MIEJSKA

TARNOGRÓD

SKŁAD RADY

KADENCJA VIII, 2018 – 2023

Dariusz Dołomisiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Elżbieta Zań

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Łukasz Krupczak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Klucha

Radny

Mariusz Grasza

Radny

Adam Pogorzelec

Radny

Bronisław Misiągiewicz

Radny

Czesław Larwa

Radny

Daniel Mazurek

Radny

Barbara Sarzyńska

Radny

Ryszard Krzychowiec

Radny

Piotr Pięciorek

Radny

Ryszard Szponar

Radny

Grzegorz Bukowiński

Radny

Łukasz Krupa

Radny

OSTATNIE OGŁOSZENIA RADY MIEJSKIEJ:

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie dostępny jest Raport o Stanie Gminy Tarnogród za 2022 rok

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie dostępny jest Raport o Stanie Gminy Tarnogród za 2022 rok

LVI sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

LVI w bieżącej kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie